Giáo pháp | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Giáo pháp

Tin tức cập nhật mỗi ngày
466
(Pháp hội quán đỉnh Pháp tu mở đầu Ngondro, Tịnh thất Tây thiên, tháng 3, 2010)   Pháp tu mở đầu Ngondro là sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành giả Kim Cương Thừa trước khi vào phần tu tập chính Đại Thủ Ấn Mahamudra. Đây không phải là những bài thực tập mang tính “vỡ lòng” cho người mới bước...
370
(Pháp hội quán đỉnh Pháp tu mở đầu Ngondro, Tịnh thất Tây thiên, tháng 3, 2010)   Như đã nói, Pháp tu mở đầu Ngondro bao gồm phần tu Ngondro phổ thông  (“Ngoại Ngondro”) và Phần tu Ngondro đặc biệt (“Nội Ngondro”) với mục đích giúp tâm hành giả hướng về chính Pháp, dọn sạch vườn...
379
NHẮC NHỞ VỀ GIỚI HẠNH (Khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa) Trước hết, các bạn cần phải luôn giữ chính niệm rằng Giới hạnh này không phải là một tiêu chuẩn để bạn đánh giá những người khác, mà cần được áp dụng vào chính sự thực hành và tự kiểm điểm bản thân...

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,156,486
Số người trực tuyến: