Giáo pháp | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Giáo pháp

Tin tức cập nhật mỗi ngày
2 632
ĐỨC THƯỢNG SƯ LIÊN HOA SINH  Chủng tử tự: HUNG Tâm chân ngôn:   OM AH HUNG BENDZA GURU PADMA SIDDHI HUNG   Liên Hoa Sinh Thương sư là một Đại thành tựu giả giác ngộ Ấn Độ. Là hoá hiện Thân, Khẩu, Ý Kim Cương Tam Mật của Đức Phật Di Đà, Quán Âm, Thích Ca....
3 127
ĐỨC AVALOKITESHVARA QUÁN ÂM THIÊN THỦ THIÊN NHÃN   Chủng tử tự: SHRI Tâm chân ngôn:   OM MANI PADME HUNG   Đức Quan Thế Âm Tự Tại vì lòng từ bi phát khởi bi nguyện muốn cứu độ chúng sinh thoát khỏi vô minh mê vọng, không phải chịu khổ trong ba đường ác. Đức Phật...
1 904
Chủng tử tự:  SHRI Tâm chân ngôn:  OM AH MARANI JIWEN TAYE SOHA   Đức Phật Vô Lượng Thọ trí tuệ thù thắng, một mặt hai tay, kết ấn thiền  định, trên lòng hai tay có bảo bình tràn đầy cam lồ bất tử. Thân sắc đỏ nêu biểu Đại hỷ lạc. Ngài có ba mươi hai tướng tốt...
1 444
Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa khai thị về lịch sử Phật Giáo Kim Cương Thừa.
670
  Ý NGHĨA CỦA CUỘC SỐNG NHIỆM MÀU       Chia sẻ và huấn từ của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa dành cho những tội phạm vị thành niên Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa trẻ tuổi đời thứ IX hòa ái và dễ gần. Với tâm niệm “Sống để Yêu...
644
UY NGHI GIỚI HẠNH TRONG PHẬT PHÁP Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa khai thị   “Tâm nguyện lớn nhất của tôi là tất cả mọi người sống trong hòa hợp tương thân tương ái”. Kính lễ Kim Cương Thượng Sư Tôn! Đấng Pháp Vương Drukpa tôn quý, Ngài là chủ hết thảy Đạo sư, Mang phúc lợi...
1 676
Mục đích Đức Phật ứng hiện thế gian vì một Đại nhân duyên: “Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến”. Bởi vậy, Ngài đã tuyên thuyết tám vạn bốn ngàn pháp môn đều không nằm ngoài các giáo lý của Kinh thừa (Nguyên thủy Phật giáo, Đại thừa Phật giáo) và Mật thừa (hay Phật giáo Kim Cương thừa)....
233
Drukpa Việt Nam xin giới thiệu những chia sẻ của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa trong chương trình Talk Viet Nam, tại trường quay S10, Đài Truyền Hình Việt Nam với chủ đề "Thời Đại, Trí Tuệ, Tình Yêu Thương và Hành Động, tháng 11/2011.
261
  Ý NGHĨA NÊU BIỂU SẮC THÂN BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU   Đức Bạch Độ Phật Mẫu sinh ra từ một trong hai giọt nước mắt bi mẫn của Đức Phật Quan Âm để phổ độ chúng sinh, trong Kinh điển Đại thừa là tức là Bồ Tát Đa La còn được xưng...
808
    Nhiếp Chính Vương Drugu Choegyal Rinpoche khai thị   Samaya là một thuật ngữ được sử dụng trong Kim cương thừa, liên quan đến quản đỉnh và bậc Thầy trao truyền quán đỉnh, như bậc Căn bản Thượng Sư được kết nối trong sự thực hành. Phần lớn thời gian , mọi...
146
Bạn thường bị ảnh hưởng, chi phối bởi những xúc tình tiêu cực của chính mình; si mê, sân giận, ái dục và ghen tị,... những xúc tình này là nguyên nhân gây đau khổ phiền não triền miên. Chuyển hóa cảm xúc Hầu hết chúng ta đều bị cảm xúc chi phối. Khi giận dữ một ai đó thì chúng ta...
989
KIM CƯƠNG THƯỢNG SƯ Khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Dokhampa Nếu như không biết mục đích, cách thức của việc tìm cầu Thượng sư giác ngộ cũng như làm thế nào để trở thành một đệ tử chân chính, tôi cho rằng: Hầu như không thể tu tập Vajrayana (Kim Cương Thừa). Từ cách...

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,828,542
Số người trực tuyến: