Không gì ngăn cản nổi tâm chí thành - Đại lễ mừng Sinh nhật Đức Pháp Vương | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Không gì ngăn cản nổi tâm chí thành - Đại lễ mừng Sinh nhật Đức Pháp Vương

407
22/02/2016 - 12:31

Mùa đông Ladakh năm nay khá ấm áp, rất hiếm khi có tuyết. Ngày hôm qua 19 tháng 2, thật bất ngờ sau bữa ăn trưa, hoa tuyết bắt đầu rơi. Mặc dù thời tiết đột ngột thay đổi, hàng ngàn Phật tử tham dự buổi lễ vẫn hoan hỷ vô lo. Đại chúng trang nghiêm lắng nghe Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giảng về Thí Thân Pháp Sengye Tsewa - Pháp Cúng dàng Vô Úy Sư Tử Vương - một pháp thực hành vô song nhằm cắt đứt bản ngã, trực nhận tự tính tâm chân thật và gieo nhân giác ngộ giải thoát toàn thiện. Khi một bậc Thầy giác ngộ có những đệ tử với lòng chí thành thanh tịnh, sẵn sàng dành thời gian và nỗ lực, không quản trời mưa tuyết giá lạnh để lắng nghe và thực hành giáo pháp nhằm trưởng dưỡng tâm vô ngã vì lợi ích của hết thảy chúng hữu tình- phải chăng đây chính là con đường chân chính của các bậc Bồ Tát và chư Phật vị lai? 

Đức Pháp Vương khai thị rằng giới luật là nền tảng của sự thực hành Phật Pháp. Nếu không trì giới thì ta sẽ không có hướng đi rõ ràng, dễ lầm đường lạc lối. Ngài cũng nhiều lần nhấn mạnh về tầm quan trọng của động cơ chân chính, thiếu động cơ đúng đắn mọi hành động sẽ dẫn tới quả bảo bất thiện.

Lobpon Jigme Tingdzin Zangmo đến từ Egoo, Ladakh, đã giúp mọi người tóm tắt và ôn lại buổi thuyết giảng của Đức Pháp Vương. Hàng trăm thành viên Hiệp Hội Tuổi trẻ Drukpa (YDA) Ladakh cùng tham dự nghi thức Cúng dàng Thí thân pháp Sengey Tsewa Chod trong bầu không khí thân mật và ấm cúng.

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa sẽ tiếp tục truyền trao và khai thị giáo pháp Thí thân Pháp Sengey Tsewa và Bát Nhã Ba La Mật cho tới ngày 22 tháng 2 năm 2016. Chương trình sẽ kết thúc với Đại Pháp hội Quán đỉnh Đại Bi Quan Âm cùng Đại lễ cúng dàng 100,000 biến Ganachakra.

Phật tử Việt nam luôn nguyện trọn vẹn sự thực hành. Quy y Pháp vương và nguyện nương tựa vào ân lực gia trì của Pháp vương tới khi đạt chánh giác
Nguyện cầu Thầy Trường thọ vì sự nghiệp lợi lạc quần sinh 2 năm 3 months
Phật tử Việt nam luôn nguyện trọn vẹn sự thực hành. Quy y Pháp vương và nguyện nương tựa vào ân lực gia trì của Pháp vương tới khi đạt chánh giác
Nguyện cầu Thầy Trường thọ vì sự nghiệp lợi lạc quần sinh 2 năm 3 months

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,198,203
Số người trực tuyến: