Kính mừng Sinh nhật Đức Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Kính mừng Sinh nhật Đức Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche

102
04/03/2020 - 12:57
Kính mừng Sinh nhật Đức Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche!
Nguyện cầu Ngài trụ thế dài lâu vì lợi ích hết thảy chúng hữu tình!
Nguyện cầu những tâm nguyện độ sinh của Ngài nhanh chóng thành tựu viên mãn
Nguyện cầu Truyền thừa Drukpa quang vinh siêu việt hoằng truyền rộng khắp muôn phương!

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,238,207
Số người trực tuyến: