Kinh Phổ Hiền Quảng Nguyện Vương | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Kinh Phổ Hiền Quảng Nguyện Vương

306
26/06/2017 - 20:11
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa từng khai thị: “Kinh Phổ Hiền Quảng Nguyện Vương này do chính từ kim khẩu của Đức Phật tuyên thuyết ra, lời nói từ một bậc Thầy đã chứa đựng ân phúc gia trì rất lớn, lời nói từ kim khẩu của chính Đức Phật thuyết ra thì năng lực còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trì tụng dù chỉ một lần khóa lễ Monlam Zangchod cũng giúp bạn tích lũy vô biên công đức; việc trì tụng cộng đồng với tâm Bồ đề và sự hồi hướng thanh tịnh sẽ giúp viên mãn mọi tâm nguyện, cho quốc thái dân an, vạn loài hạnh phúc”... 
Để hiểu thêm lợi ích khi tụng kinh Phổ Hiền Quảng Nguyện Vương, quý vị có thể tham khảo bài viết sau: http://www.drukpavietnam.org/kinh-pho-hien-quang-nguyen-vuong
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,104,044
Số người trực tuyến: