Lễ kỷ niệm 25 năm Pháp hội 100,000,000 biến chân ngôn Thượng Sư Liên Hoa Sinh | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Lễ kỷ niệm 25 năm Pháp hội 100,000,000 biến chân ngôn Thượng Sư Liên Hoa Sinh

519
01/03/2016 - 12:48


 

LỄ KHAI MẶC PHÁP HỘI 100 TRIỆU BIẾN CHÂN NGÔN KIM CƯƠNG THƯỢNG SƯ

Từ 25 năm qua, một nhóm Phật tử chí thành tại Ladakh đã phát nguyện hàng năm sẽ tổ chức một khóa tu trì tích lũy 100 triệu chân ngôn Kim Cương Thượng Sư Liên Hoa Sinh. Họ thành lập "Chamsak Thundel Tsokpa Vajra Guru", có nghĩa là "Pháp Hội Một Trăm Triệu Biến Chân Ngôn Kim Cương Thượng Sư", đồng tâm cam kết trì tụng tích lũy chân ngôn đầy năng lực gia trì này vì lợi ích vô lượng chúng sinh.
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đã chủ trì Pháp hội khai đàn cách đây 25 năm, và lần này sau 25 năm Ngài lại cùng tham dự thiện hạnh này. Hàng ngàn Phật tử từ khắp nơi đổ về, cùng nhau nhất tâm trì tụng chân ngôn mặc cho thời tiết giá lạnh. Đây là sự thực hành nhẫn nhục Ba la mật và tâm dâng hiến chân chính.
Chân ngôn Kim Cương Thượng Sư có năng lực gia trì đặc biệt mạnh mẽ trong thời mạt pháp này. Đích thân Thượng Sư Liên Hoa Sinh đã từng tuyên thuyết với Minh phi Trí tuệ Yeshe Tsogyal rằng: "Chân ngôn Kim Cương Thượng Sư - nếu được trì tụng với tâm Bồ Đề vô biên, tại những nơi Phật địa linh thiêng, trong các ngôi Tự viện, trên những đỉnh núi cao hay bên bờ những con sông lớn, tại những nơi có nhiều minh thần hay hồn ma hoặc ác quỷ cư ngụ, tại những nơi thung lũng hay giao lộ, những huyệt địa nói chung, - nếu người trì tụng là bậc hành giả yogi, những Tăng Ni giữ giới hạnh thanh tịnh, hoặc là thiện nam tín nữ phẩm hạnh vẹn toàn, cho dù số lượng là một trăm, một ngàn, mười ngàn, một trăm ngàn, một triệu biến... - đều mang đến năng lực lợi ích không thể nghĩ bàn.

Quốc gia đó sẽ được bảo hộ khỏi dịch bệnh, nạn đói, chiến tranh, bạo lực vũ khí, mùa màng thất bát, ma lực, ác đạo. Mưa sẽ rơi vừa đủ khi cần, mùa màng tươi tốt và gia súc chăn nuôi sinh sôi nảy nở, đất đai trù phú. Trong hiện đời và các kiếp mai sau cũng như ngay trong giai đoạn thân trung ấm bardo, những hành giả đủ phúc duyên sẽ được diện kiến ta (Kim Cương Thượng Sư Liên Hoa Sinh) nhiều lần - cát tường nhất là trực diện ngay trong thực tại hoặc qua linh kiến, hoặc tối thiểu trong giấc mơ.
Sau khi đã thành tựu các thứ lớp tu tập, viên mãn con đường Bồ tát đạo, chắc chắn những hành giả này sẽ trở thành những Bậc Trì Giữ Trí Tuệ tại cõi tịnh độ Ngayab Ling (Núi Đồng).

Vì thế giới hòa bình, vì an lạc của chúng sinh và vì quốc độ Việt Nam, các phật tử Việt Nam cùng nhau trì tụng thật nhiều thần chú của Đức Liên Hoa Sinh Padmasambhava: " OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM"
Nguyễn Công Nguyên 2 năm 2 months
Vì thế giới hòa bình, vì an lạc của chúng sinh và vì quốc độ Việt Nam, các phật tử Việt Nam cùng nhau trì tụng thật nhiều thần chú của Đức Liên Hoa Sinh Padmasambhava: " OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDHI HUM"
Nguyễn Công Nguyên 2 năm 2 months

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,204,154
Số người trực tuyến: