Lời chúc mừng năm mới từ Đức Pháp Vương và Đức Nhiếp Chính Vương | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Lời chúc mừng năm mới từ Đức Pháp Vương và Đức Nhiếp Chính Vương

309
01/01/2017 - 10:38
Happy New Year 2017
May Your Holiness lead a long life
May all your holy wishes be fulfilled immediately
May the teachings of Drukpa Lineage flourish forever!

DRUKPA VIETNAM
Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 731,657
Số người trực tuyến:
Chuyên Tu Đức Phật A Di Đà 2017
Trong thời Mạt pháp, việc chính niệm trì tụng Đức Phật A Di Đà và phát nguyện vãng sinh vào Tịnh Độ của Ngài là cách duy nhất giúp mọi người thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, đạt được giải thoát giác ngộ ngay trong một đời. THAM GIA NGAY