Lời chúc mừng năm mới từ Đức Pháp Vương và Đức Nhiếp Chính Vương | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Lời chúc mừng năm mới từ Đức Pháp Vương và Đức Nhiếp Chính Vương

319
01/01/2017 - 10:38
Happy New Year 2017
May Your Holiness lead a long life
May all your holy wishes be fulfilled immediately
May the teachings of Drukpa Lineage flourish forever!

DRUKPA VIETNAM
Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,104,357
Số người trực tuyến: