Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Quan Âm Thiên Thủ | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Quan Âm Thiên Thủ

5127
23/03/2016 - 21:31

ĐỨC AVALOKITESHVARA QUÁN ÂM THIÊN THỦ THIÊN NHÃN
 
Chủng tử tự: SHRI
Tâm chân ngôn:   OM MANI PADME HUNG

 
Đức Quan Thế Âm Tự Tại vì lòng từ bi phát khởi bi nguyện muốn cứu độ chúng sinh thoát khỏi vô minh mê vọng, không phải chịu khổ trong ba đường ác. Đức Phật Di Đà phóng quang gia trì khiến đức Quan Âm hoá hiện mười một đầu, đầu trên cùng là Đức Phật Di Đà và pháp tướng Ngài có nghìn mắt nghìn tay để có thêm phương tiện tức tốc cứu độ chúng sinh. Thân  Ngài sắc trắng, mười một đầu, có một đầu hiện tướng phẫn nộ.
Ngài có 8 tay chính: hai tay giữa ôm ngọc Mani;
Bên phải: tay thứ nhất cầm tràng, tay thứ hai trong thế ấn Vô uý, tay thứ ba cầm Pháp luân;
Bên trái: tay thứ nhất cầm hoa sen, tay thứ hai cầm bảo bình, tay thứ ba cầm cung tên. Các tay còn lại để trong thế ấn Thí Vô uý, giữa mỗi lòng bàn tay Ngài đều có Phật nhãn, thân Ngài trang hoàng bằng các sức thiên y, bảo báu xung quanh là vòng hào quang rực rỡ. Ngài đứng trong tư thế bất nhị. Vô lượng thiên ức Phật đồng thuyết chân ngôn Đại bi Thiên Thủ Thiên Nhãn cho nên công đức lợi ích khó có thể nghĩ bàn. Trì tụng chân ngôn Đại Bi Quan Âm tiêu trừ các nạn tà thần, ác quỷ, yểm đảo, dứt trừ chướng ngại chữa lành các bệnh, tiêu trừ phiền não thành tựu các tâm nguyện thế gian và xuất thế gian.


 
(Xem Video sự tích Lục Tự Đại Minh chân ngôn tại đây)

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Bấm vào đây để tải file PDF

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,694,075
Số người trực tuyến: