Ngừng gieo nhân đau khổ để gặt hái sức khỏe và hạnh phúc | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Ngừng gieo nhân đau khổ để gặt hái sức khỏe và hạnh phúc

296
18/12/2022 - 15:53

Mỗi chúng ta hãy xét lại hành động của mình xem chúng ta sống có trái ngược với nhân quả hay không, như chúng ta muốn hạnh phúc nhưng chúng ta lại gieo nhân đau khổ, chúng ta muốn khỏe mạnh nhưng chúng ta lại gieo nhân bệnh tật. Chúng ta phải dừng lại tất cả những việc làm bất thiện tổn hại cho nhân loại, tổn hại cho môi trường. Như vậy chúng ta mới có thể sống trường thọ. 

 

Tất cả chúng ta thường không biết cách hướng cho đời sống của mình một cách có ý nghĩa. Chúng ta chỉ biết mong cầu, mong cầu rất nhiều, mong cầu hạnh phúc, mong cầu tiền bạc, mong cầu thành công. Nhưng chúng ta lại làm tất cả những điều ngược lại. Ví dụ, chúng ta muốn hạnh phúc nhưng chúng ta lại đem đến nhân đau khổ cho người khác, đem đến đau khổ cho loài khác. Ví dụ chúng ta có thể giết hại chúng sinh, giết chó, giết cá, giết chim, gà, giết các loài động vật để đem đến sự khoái khẩu hạnh phúc cho mình. Tức là chúng ta đang gieo nhân đau khổ để tìm lại hạnh phúc. Điều này ngược với nhân quả. Hay chúng ta cứ gieo rất nhiều khổ đau, làm ô nhiễm môi trường, chúng ta tạo nên những nhà máy, tạo nên những bầu không khí ô nhiễm. Do bầu không khí của môi trường ô nhiễm, biết bao nhiêu người đã mắc bệnh ung thư, bao nhiêu người phải chết vì căn bệnh do môi trường bị ô nhiễm. Đôi khi chúng ta còn làm ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm bầu không khí. 

Tất cả những nhân đau khổ này chúng ta tạo ra trên mục đích là tìm đến hạnh phúc cho riêng mình. Điều này sống ngược với nhân quả cho nên chúng ta thường gặp kết quả là ốm đau, là chướng ngại. Những điều chúng ta muốn không phải là vấn đề, mà tất cả những gì chúng ta làm mới là vấn đề quan trọng nhất. Mỗi chúng ta hãy xét lại hành động của mình xem chúng ta sống có trái ngược với nhân quả hay không, như chúng ta muốn hạnh phúc nhưng chúng ta lại gieo nhân đau khổ, chúng ta muốn khỏe mạnh nhưng chúng ta lại gieo nhân bệnh tật. 

 Giới nguyện của quán đỉnh hôm nay, các phật tử phải phát nguyện từ nay, mãi mãi sống không giết hại chúng sinh, không gieo nhân đau khổ cho người khác, cho loài khác, không làm ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, không giết hại chúng sinh. Chúng ta phải dừng lại tất cả những việc làm bất thiện tổn hại cho nhân loại, tổn hại cho môi trường. Như vậy chúng ta mới có thể sống trường thọ. Bởi vậy giới nguyện là một phần quan trọng kèm theo với quán đỉnh mà các phật tử phải phát nguyện giữ gìn trong buổi quán đỉnh trường thọ hôm nay.

~ Trích khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Pháp hội Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên năm 2018

 
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,782,311
Số người trực tuyến: