Pháp hội Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên ngày 27/10/2015 | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Pháp hội Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên ngày 27/10/2015

166
27/10/2015 - 00:00
His Eminence leads the Conclusion of the One Billion Mani Mantra Accumulation at the Tay Thien Grand Mandala Stupa

Khóa Tạ đàn Tỷ biến Chân ngôn Đại Thành Tựu Pháp
- Màn trống Thiên Âm Thiên Thủ
- Cúng dường Hỏa tịnh
- Quán đỉnh Vajrasattva, khẩu truyền và ban gia trì đặc biệt Ngũ Bộ Hoàng Tài Bảo Thiên Jambhalas 
- Đại lễ Tạ đàn hoàn thành tích lũy Một tỷ biến Chân Ngôn
- Cúng dường Grand Ganachakra
- Vi nhiễu Tháp và cúng dường 100.000 đèn
_____________________

Pictures from His Eminence Gyalwa Dokhampa's final day at the Tay Thien Grand Mandala Stupa. The day's program incldued a smoke puja, Vajrasattva initiation, transmission and blessings of Five Jambhalas, the grand conclusion of the One Billion Mani Mantra Accumulation, grand ganachakra offering, circumambulations of the stupa and offerings of 100,000 lamps.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,828,550
Số người trực tuyến: