14/9/2017, Phật tử Drukpa Việt Nam tu tập cầu nguyện | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

14/9/2017, Phật tử Drukpa Việt Nam tu tập cầu nguyện

908
15/09/2017 - 18:57
Chiều ngày 14/09/2017, Phật tử Drukpa Việt Nam thực hành tu tập, cúng đèn, phóng sinh Cầu nguyện Đức Hộ trì Quy y Zhichen Bairo Rinpoche nhanh chóng hóa thân chuyển thế lợi ích Pháp giới hữu tình. 
 
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,097,320
Số người trực tuyến: