Tưởng niệm tri ân Đức Hộ Trì Quy y Zhichen Bairo Rinpoche | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tưởng niệm tri ân Đức Hộ Trì Quy y Zhichen Bairo Rinpoche

372
23/09/2017 - 21:51
Cầu nguyện Đức Hộ trì Quy y Zhichen Bairo Rinpoche nhanh chóng hóa thân chuyển thế

Hóa thân Lotsawa Vairochana
Tuệ nhãn siêu việt hộ trì thế gian
Thời mạt pháp chẳng từ nan
Trì giữ giáo pháp vinh quang rạng ngời
Jamyang Tenpei Gyeltsen
Xin Thầy bi mẫn rủ lòng đoái thương
Tức thời nhập thế phi thường
Vững bền an trụ Kim Cương Bảo Tòa
Dùng công hạnh diệt tứ ma
Hoằng dương Phật Pháp chan hòa muôn nơi.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,021,513
Số người trực tuyến: