Cầu nguyện Đức Bairo Rinpoche nhanh chóng Hóa thân chuyển thế | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Cầu nguyện Đức Bairo Rinpoche nhanh chóng Hóa thân chuyển thế

154
04/10/2017 - 08:00
Ngày 1/10/2017, chư Tăng Ni cùng hàng trăm Phật tử chùa Tây Thiên đã vân tập tu tập, cầu nguyện, cúng dàng đèn.  Nguyện cầu  Đức Hộ trì Quy y Zhichen Bairo Rinpoche nhanh chóng hóa thân chuyển thế lợi ích chúng hữu tình.
TIẾNG GỌI THẦY TỪ PHƯƠNG XA

Cầu nguyện Đức Hộ trì Quy y Zhichen Bairo Rinpoche nhanh chóng hóa thân chuyển thế

 

Hóa thân Lotsawa Vairochana

Tuệ nhãn siêu việt hộ trì thế gian

Thời mạt pháp chẳng từ nan

Trì giữ giáo pháp vinh quang rạng ngời

Jamyang Tenpei Gyeltsen

Xin Thầy bi mẫn rủ lòng đoái thương

Tức thời nhập thế phi thường

Vững bền an trụ Kim Cương Bảo Tòa

Dùng công hạnh diệt tứ ma

Hoằng dương Phật Pháp chan hòa muôn nơi.Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,260,410
Số người trực tuyến: