Khóa lễ cầu nguyện Đức Hộ trì Quy y Zhichen Bairo Rinpoche | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Khóa lễ cầu nguyện Đức Hộ trì Quy y Zhichen Bairo Rinpoche

150
25/09/2017 - 09:02

Ngày 24/9/2017, dưới sự chủ trì của các quý Thầy, chư Ni cùng Phật tử đã cử hành khóa lễ cầu nguyện Đức Hộ trì Quy y Zhichen Bairo Rinpoche nhanh chóng hóa thân chuyển thế để chúng sinh nương theo Ngài giải thoát luân hồi, vãng sinh Tịnh độ an lạc.


Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,223,245
Số người trực tuyến: