17/9/2017, Tăng Ni, Phật tử tu tập cầu nguyện | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

17/9/2017, Tăng Ni, Phật tử tu tập cầu nguyện

503
19/09/2017 - 20:14
Ngày 17/9/2017, tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên gần một nghìn Tăng Ni và Phật tử đã tham gia tu tập, cúng dàng đèn, nhiễu tháp và phát nguyện trì tụng chân ngôn Phật A DI Đà để Cầu nguyện Đức Hộ trì Quy y Zhichen Bairo Rinpoche nhanh chóng hóa thân chuyển thế vì lợi ích hết thảy chúng hữu tình
 


Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,108,967
Số người trực tuyến: