17/9/2017, Tăng Ni, Phật tử tu tập cầu nguyện | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

17/9/2017, Tăng Ni, Phật tử tu tập cầu nguyện

485
19/09/2017 - 20:14
Ngày 17/9/2017, tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên gần một nghìn Tăng Ni và Phật tử đã tham gia tu tập, cúng dàng đèn, nhiễu tháp và phát nguyện trì tụng chân ngôn Phật A DI Đà để Cầu nguyện Đức Hộ trì Quy y Zhichen Bairo Rinpoche nhanh chóng hóa thân chuyển thế vì lợi ích hết thảy chúng hữu tình
 


Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,043,773
Số người trực tuyến:
Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018
Từ ngày 14/03 - 02/04/2018: Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Truyền thừa Drukpa cử hành pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an tại miền Bắc và miền Nam XEM LỊCH CHI TIẾT