Cầu nguyện Đức Bairo Rinpoche nhanh chóng Hóa thân chuyển thế | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Cầu nguyện Đức Bairo Rinpoche nhanh chóng Hóa thân chuyển thế

100
30/09/2017 - 13:29
TIẾNG GỌI THẦY TỪ PHƯƠNG XA

Cầu nguyện Đức Hộ trì Quy y Zhichen Bairo Rinpoche nhanh chóng hóa thân chuyển thế

 

Hóa thân Lotsawa Vairochana

Tuệ nhãn siêu việt hộ trì thế gian

Thời mạt pháp chẳng từ nan

Trì giữ giáo pháp vinh quang rạng ngời

Jamyang Tenpei Gyeltsen

Xin Thầy bi mẫn rủ lòng đoái thương

Tức thời nhập thế phi thường

Vững bền an trụ Kim Cương Bảo Tòa

Dùng công hạnh diệt tứ ma

Hoằng dương Phật Pháp chan hòa muôn nơi.


Ngày 28/9/2017, chư Tăng Ni cùng các quý Thầy đã cử hành khóa lễ cầu nguyện tới Đức Hộ trì Quy y Zhichen Bairo Rinpoche nhanh chóng hóa thân chuyển thế, dẫn dắt chúng sinh trong cõi Sa bà sớm đến bến bờ giải thoát.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,032,153
Số người trực tuyến:
Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018
Từ ngày 14/03 - 02/04/2018: Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Truyền thừa Drukpa cử hành pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an tại miền Bắc và miền Nam XEM LỊCH CHI TIẾT