Sự vô giá của Phật Pháp | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Sự vô giá của Phật Pháp

821
24/03/2020 - 06:30

Trong thế giới này chỉ duy có loài người là những chúng sinh có khả năng biết hiểu Phật Pháp. Trong số đó, chỉ rất ít người có phúc duyên hạnh ngộ Tam Bảo. Chúng ta nói Phật Pháp là vô giá bởi công năng diệu dụng đem đến niềm hạnh phúc chân thật, thứ hạnh phúc không dính mắc vào vật chất hay phụ thuộc vào bất cứ đối tượng hoặc điều kiện bên ngoài nào.

 

Phật Pháp rất hy hữu, khó gặp

Nhìn chung, Phật Pháp rất hy hữu, rất khó gặp. Bởi vì không phải lúc nào Đức Phật cũng đản sinh, không phải lúc nào các vị thầy cũng ở đây và không phải lúc nào cũng có Phật Pháp. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni huyền ký rằng giáo pháp của Ngài sẽ tồn tại ở thế giới này trong khoảng 5.500 năm. Sau đó, Phật Pháp sẽ biến mất. Bây giờ chúng ta đang ở năm 2555. Bởi vậy, chúng ta hết sức may mắn khi sinh ra vào thời vẫn còn Phật Pháp. Đôi khi, để có được một vài giờ yên bình và hạnh phúc giả tạm, bạn đã phải trả rất nhiều tiền mua một loại rượu ngon để uống. Còn nếu bạn hiểu Pháp, hiểu được cách vận hành, hoạt động của tâm, nếu bạn rèn luyện được tâm mình, bạn sẽ có được niềm an vui, hạnh phúc chân thật không chỉ cho bản thân mà cả gia đình cũng như những người xung quanh bạn. Khi là một người tốt thì tự nhiên bạn sẽ có những ảnh hưởng tốt đến gia đình. Tôi thường nói rằng nếu bạn có thể dạy Phật Pháp cho những người trong gia đình thì điều đó sẽ rất hiệu quả. Nương vào năng lực và sự thực hành Phật Pháp, mọi người sẽ sống với nhau hòa hợp, hạnh phúc. Sự thực hành và tri kiến Phật Pháp đem đến cho bạn sự hiểu biết, và hạnh phúc chân thật sẽ đến từ sự hiểu biết của chính bạn về tâm mình. Hạnh phúc chân thật đến từ bên trong và chỉ phụ thuộc vào sự hiểu biết và nỗ lực thực hành của bạn. Chúng ta nói Phật Pháp là vô giá bởi công năng diệu dụng đem đến niềm hạnh phúc chân thật, thứ hạnh phúc không dính mắc vào vật chất hay phụ thuộc vào bất cứ đối tượng hoặc điều kiện bên ngoài nào.

(Tôn tượng Đức Phật Quan Âm Tứ Thủ)

Hai khía cạnh của Phật Pháp

Chúng ta thực hành Phật Pháp nhờ vào những thiện căn đã tích luỹ từ nhiều đời. Bởi vì trong những kiếp trước, bạn đã tích lũy rất nhiều công đức nên chúng ta mới có thể gặp mặt nhau ở đây. Tất cả giáo pháp đều do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng. Pháp có hai khía cạnh: Thứ nhất là Pháp dạy chúng ta cách thiền định để có thể trưởng dưỡng lòng từ bi và cách thiền định để nhận ra bản chất trống rỗng (tính không), vô thường và không thật của vạn pháp. Khía cạnh thứ hai của Pháp là chân lý hay sự thật, đó là những sự thật về vô thường, sự thật về hạnh phúc, nhận thức ra xấu hay đẹp đều chỉ là sự phóng chiếu của tâm chứ không nằm ở bên ngoài. Những chân lý này là những quy luật tự nhiên vốn vẫn luôn tồn tại trong vũ trụ chứ không phải do Đức Phật sáng tác ra. Ngài chỉ là Người khai thị cho chúng ta hiểu về những chân lý đó mà thôi. Chân lý vẫn luôn tồn tại như vậy.

(Tình yêu thương và lòng từ bi)

Bạn nên hiểu Pháp là chân lý tuyệt đối, chân lý của vũ trụ và nó vẫn luôn ở đó, nhưng chúng ta vẫn chưa nhận ra những sự thật tuyệt đối này. Bởi vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ ra những bước khác nhau, những phương pháp và cách tư duy khác nhau để tiếp cận và liễu ngộ chân lý này! Kinh điển có dạy rằng trong Hiền kiếp này sẽ có hơn một ngàn Đức Phật xuất hiện. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật thứ tư và những Đức Phật khác sẽ tiếp tục xuất hiện trong tương lai. Như vậy, Đức Phật của chúng ta là Đức Phật thứ tư và Pháp của ngài vẫn chưa hoại diệt. Kinh điển về giáo lý Kim Cương thừa cũng cho ta biết rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỉ khai thị giáo lý này cho những đệ tử và những người có căn cơ nhất định mà thôi.

~ Trích “Tam thừa Phật giáo và Truyền thừa tinh tuý” của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,247,026
Số người trực tuyến: