Thiệp năm mới | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Thiệp năm mới

Tin tức cập nhật mỗi ngày
448
Drukpa Việt Nam xin kính chúc quý vị Phật tử, Thiện hữu gần xa một Xuân mới Sức khỏe, Hạnh phúc, An lạc, Thịnh Vượng, Cát tường và Thành tựu!                                        ...
157
"May your Eminence lead a Long life May all your holy wishes be fulfilled immediately May the teachings of Drukpa Lineage flourish forever"                                        ...
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,238,425
Số người trực tuyến: