Chúc Mừng Năm Mới - Happy New Year 2018 | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Chúc Mừng Năm Mới - Happy New Year 2018

151
01/01/2018 - 08:01

"May your Eminence lead a Long life
May all your holy wishes be fulfilled immediately
May the teachings of Drukpa Lineage flourish forever"


                                                                                

Viết bình luận

Cùng chuyên mục

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,246,404
Số người trực tuyến: