Chúc Mừng Năm Mới - Happy New Year 2018 | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Chúc Mừng Năm Mới - Happy New Year 2018

156
01/01/2018 - 08:01

"May your Eminence lead a Long life
May all your holy wishes be fulfilled immediately
May the teachings of Drukpa Lineage flourish forever"


                                                                                

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,736,108
Số người trực tuyến: