Hình ảnh | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Hình ảnh

Tin tức cập nhật mỗi ngày
84
Hình ảnh Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche tại chùa Nam Hải, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiếu, thành phố Đà Nẵng, ngày 28/04/2014
12
Hình ảnh Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche tại chùa Phổ Quang ngày 27/04/2014
14
View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/749-his-eminence-drukpa-thuksey-rinpoche-arrival-in-da-nang#sigFreeId19510f2766
6
Hình ảnh Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche gặp gỡ các doanh nhân tại khách sạn Rex, thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 24/04/2014  View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/744-hinh-nh-nhi-p...
31
Hình ảnh Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche tại chùa Giác Sanh ngày 25/04/2014 View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/745-hinh-nh-nhi-p-chinh-vuong-drukpa-thuksey-rinpoche-t-i-chua-giac-sanh#...
116
Hình ảnh Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche tại Tịnh thất Từ Đức ngày 24/04/2014
15
Hình ảnh Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche gặp gỡ các phóng viên, nhà báo Việt Nam tại khách sạn Rex, thành phố Hồ Chí Minh - sáng ngày 23/04/2014.  View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/...
9
Drukpa Việt Nam xin chia sẻ đến quý vị những hình ảnh Pháp hội và Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche tại chùa Quan Âm Tu Viện ngày 23/04/2014 View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/740-...
6
 Drukpa Việt Nam xin chia sẻ đến quý vị những hình ảnh tại chùa Từ Quang - ngày 22/04/2014. View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/736-hinh-nh-phap-h-i-t-i-chua-t-quang-ngay-22-04-2014#...
20
  Drukpa Việt Nam xin chia sẻ đến quý vị những hình ảnh tại chùa Giác Lâm - ngày 20/04/2014. View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/729-hi-nh-a-nh-pha-p-ho-i-t-i-chua-gia-c-lam-nga-y-20-04-2014...
6
  Drukpa Việt Nam xin chia sẻ đến quý vị những hình ảnh tại chùa Thiên Quang - ngày 19/04/2014.
8
Drukpa Việt Nam xin chia sẻ đến quý vị những hình ảnh tại chùa Vạn Đức - chiều ngày 19/04/2014 View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/725-hi-nh-a-nh-ta-i-chu-a-va-n-du-c-chie-u-nga-y-19-04-...

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 622,049
Số người trực tuyến: