Hình ảnh | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Hình ảnh

Tin tức cập nhật mỗi ngày
16
Hình ảnh Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche tại chùa Phổ Quang ngày 27/04/2014
14
View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/749-his-eminence-drukpa-thuksey-rinpoche-arrival-in-da-nang#sigFreeId19510f2766
8
Hình ảnh Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche gặp gỡ các doanh nhân tại khách sạn Rex, thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 24/04/2014  View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/744-hinh-nh-nhi-p...
33
Hình ảnh Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche tại chùa Giác Sanh ngày 25/04/2014 View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/745-hinh-nh-nhi-p-chinh-vuong-drukpa-thuksey-rinpoche-t-i-chua-giac-sanh#...
123
Hình ảnh Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche tại Tịnh thất Từ Đức ngày 24/04/2014
17
Hình ảnh Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche gặp gỡ các phóng viên, nhà báo Việt Nam tại khách sạn Rex, thành phố Hồ Chí Minh - sáng ngày 23/04/2014.  View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/...
11
Drukpa Việt Nam xin chia sẻ đến quý vị những hình ảnh Pháp hội và Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche tại chùa Quan Âm Tu Viện ngày 23/04/2014 View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/740-...
7
 Drukpa Việt Nam xin chia sẻ đến quý vị những hình ảnh tại chùa Từ Quang - ngày 22/04/2014. View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/736-hinh-nh-phap-h-i-t-i-chua-t-quang-ngay-22-04-2014#...
20
  Drukpa Việt Nam xin chia sẻ đến quý vị những hình ảnh tại chùa Giác Lâm - ngày 20/04/2014. View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/729-hi-nh-a-nh-pha-p-ho-i-t-i-chua-gia-c-lam-nga-y-20-04-2014...
6
  Drukpa Việt Nam xin chia sẻ đến quý vị những hình ảnh tại chùa Thiên Quang - ngày 19/04/2014.
8
Drukpa Việt Nam xin chia sẻ đến quý vị những hình ảnh tại chùa Vạn Đức - chiều ngày 19/04/2014 View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/725-hi-nh-a-nh-ta-i-chu-a-va-n-du-c-chie-u-nga-y-19-04-...
23
Drukpa Việt Nam xin chia sẻ đến quý vị những hình ảnh tại chùa Quan Âm Tu Viện - ngày 18/04/2014

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 759,579
Số người trực tuyến: