Hình ảnh | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Hình ảnh

Tin tức cập nhật mỗi ngày
8
Drukpa Việt Nam xin chia sẻ đến quý vị những hình ảnh tại chùa Vạn Đức - chiều ngày 19/04/2014 View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/725-hi-nh-a-nh-ta-i-chu-a-va-n-du-c-chie-u-nga-y-19-04-...
21
Drukpa Việt Nam xin chia sẻ đến quý vị những hình ảnh tại chùa Quan Âm Tu Viện - ngày 18/04/2014
10
  Drukpa Việt Nam xin chia sẻ đến quý vị những hình ảnh Pháp hội tại chùa Vĩnh Nghiêm ngày 17/04/2014 View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/717-hinh-nh-phap-h-i-t-i-chua-vinh-nghiem-ngay-17-04...
0
Drukpa Việt Nam xin chia sẻ đến quý vị những hình ảnh Hội thảo giới thiệu sách tại trụ sở Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 16/04/2014 View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-...
37
  Drukpa Việt Nam xin chia sẻ đến quý vị những hình ảnh pháp hội tại chùa Chơn Đức Thiền Viện chiều ngày 16/04/2014 View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/715-hi-nh-a-nh-pha-p-ho-i-ta-i-chu-a-...
13
Drukpa Việt Nam xin chia sẻ đến quý vị những hình ảnh Pháp hội tại chùa Hà Tiên, Vĩnh Phúc ngày 14/04/2014 View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/708-hinh-nh-phap-h-i-t-i-chua-ha-tien-vinh-phuc-ngay...
42
Drukpa Việt Nam xin chia sẻ tới quý vị những hình ảnh Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn quang lâm Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên ngày 12-04-2014, với số lượng Phật tử kỷ lục trong các kỳ Pháp hội tại Đại Bảo tháp. Sau khi Tăng đoàn cử hành khóa lễ cầu...
10
Hình ảnh Pháp hội Tây Thiên Tịnh Thất ngày 11/04/2014 View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/707-hinh-nh-phap-h-i-t-i-chua-hoang-long-phu-th-ngay-10-04-2019#sigFreeId6677a01a98
5
Tại Đình Tướng Quốc và Chùa Thánh Quang thiền tự (làng Mẫn Xá) Đức Pháp Vương chủ trì buổi lễ cầu Quốc thái Dân an, gia trì lễ đúc tượng.Chiều cùng ngày, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng tăng đoàn về thăm Chùa Phật Tích, thuyết giảng giáo lý cho các tăng ni, phật...
118
Drukpa Việt Nam xin chia sẻ tới quý vị những hình ảnh Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn ban truyền Đại Pháp Hội Quán đỉnh cộng đồng Mạn Đà La Phật Di Đà Cầu nguyện quốc thái dân an tại chùa Hoàng Long, xã An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ ngày 10/04/2014...
0
Drukpa Việt Nam xin chia sẻ tới quý vị những hình ảnh Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn thăm Ban Tôn giáo Chính phủ ngày 09-04-2014. View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/699-hinh-nh-phap...
9
Drukpa Việt Nam xin chia sẻ tới quý vị những hình ảnh Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn ban truyền Quán đỉnh cộng đồng Mạn Đà La Liên Hoa Bộ, Liên Hoa Sinh Cầu nguyện quốc thái dân an tại chùa Vân Sơn, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc ngày 08/04/2014...

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 690,980
Số người trực tuyến: