Thư viện | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Thư viện

Tin tức cập nhật mỗi ngày
36
Hình ảnh Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche tại chùa Giác Sanh ngày 25/04/2014 View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/745-hinh-nh-nhi-p-chinh-vuong-drukpa-thuksey-rinpoche-t-i-chua-giac-sanh#...
130
Hình ảnh Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche tại Tịnh thất Từ Đức ngày 24/04/2014
23
Hình ảnh Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche gặp gỡ các phóng viên, nhà báo Việt Nam tại khách sạn Rex, thành phố Hồ Chí Minh - sáng ngày 23/04/2014.  View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/...
13
Drukpa Việt Nam xin chia sẻ đến quý vị những hình ảnh Pháp hội và Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche tại chùa Quan Âm Tu Viện ngày 23/04/2014 View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/740-...
11
 Drukpa Việt Nam xin chia sẻ đến quý vị những hình ảnh tại chùa Từ Quang - ngày 22/04/2014. View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/736-hinh-nh-phap-h-i-t-i-chua-t-quang-ngay-22-04-2014#...
20
  Drukpa Việt Nam xin chia sẻ đến quý vị những hình ảnh tại chùa Giác Lâm - ngày 20/04/2014. View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/729-hi-nh-a-nh-pha-p-ho-i-t-i-chua-gia-c-lam-nga-y-20-04-2014...
9
  Drukpa Việt Nam xin chia sẻ đến quý vị những hình ảnh tại chùa Thiên Quang - ngày 19/04/2014.
9
Drukpa Việt Nam xin chia sẻ đến quý vị những hình ảnh tại chùa Vạn Đức - chiều ngày 19/04/2014 View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/725-hi-nh-a-nh-ta-i-chu-a-va-n-du-c-chie-u-nga-y-19-04-...
26
Drukpa Việt Nam xin chia sẻ đến quý vị những hình ảnh tại chùa Quan Âm Tu Viện - ngày 18/04/2014
14
  Drukpa Việt Nam xin chia sẻ đến quý vị những hình ảnh Pháp hội tại chùa Vĩnh Nghiêm ngày 17/04/2014 View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/717-hinh-nh-phap-h-i-t-i-chua-vinh-nghiem-ngay-17-04...
0
Drukpa Việt Nam xin chia sẻ đến quý vị những hình ảnh Hội thảo giới thiệu sách tại trụ sở Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 16/04/2014 View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-...
68
  Drukpa Việt Nam xin chia sẻ đến quý vị những hình ảnh pháp hội tại chùa Chơn Đức Thiền Viện chiều ngày 16/04/2014 View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/715-hi-nh-a-nh-pha-p-ho-i-ta-i-chu-a-...

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,204,941
Số người trực tuyến: