Thư viện | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Thư viện

Tin tức cập nhật mỗi ngày
52
  Ngày 21/04/2013, Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa đã quang lâm chùa Vĩnh Nghiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Đáp lại lời thỉnh cầu của Thượng toạ trụ trì và quý Phật tử, Đức Nhiếp Chính Vương đã trao truyền quán đỉnh Bản tôn Trí tuệ Văn Thù, cầu nguyện quốc thái dân an. Vũ điệu...
26
View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/590-hinh-nh-c-nhip-chinh-vng-ti-chua-nam-hi-a-nng-ngay-18042013#sigFreeId9e162d5193
0
View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/586-hinh-nh-c-nhip-chinh-vng-ti-chua-van-sn-ngay-15042013#sigFreeId1f47661b74
61
View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/582-hinh-nh-c-nhip-chinh-vng-ti-chua-ha-tien-vnh-phuc-ngay-14042013#sigFreeId3765b237f5
20
View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/577-hinh-nh-c-nhip-chinh-vng-ti-chua-trung-hu-ngay-13042013#sigFreeId7253056ea8
1
Đại lễ gia trì cầu nguyện quốc thái dân an, quán đỉnh cộng đồng Mandala Ngũ Trí Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật và Hoàng Tài Bảo Thiên, chia sẻ Phật Pháp tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc Thứ năm ngày 11 tháng 04 năm 2013 View the embedded image...
8
View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/573-hinh-nh-c-nhip-chinh-vng-ti-i-bo-thap-tay-thien-vnh-phuc-ngay-12042013#sigFreeId3c45cb7d5e
27
Hình ảnh đại lễ gia trì quán đỉnh cộng đồng Trí Tuệ Văn Thù, cầu nguyện quốc thái dân an tại chùa Bảo Sơn, phường Liên Bảo, Vĩnh Phúc ngày 10/04/2013 Thứ tu ngày 10 tháng 04 năm 2013 View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/...
11
View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/563-hinh-nh-c-nhip-chinh-vng-ti-chua-hoang-long-vnh-phuc-ngay-09042013#sigFreeIdeb4cf500fe
55
LOGO 1000 NĂM NAROPA VÀ LOGO TRUYỀN THỪA DRUKPA View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/543-logo-1000-nm-naropa#sigFreeId32b4b91c5f
14
NHẬT KÝ LỄ GIA TRÌ ĐÚC TƯỢNG PHẬT A DI ĐÀ ĐẠI BẢO THÁP TÂY THIÊN, TAM ĐẢO, VĨNH PHÚC Chủ nhật ngày 04 tháng 11 năm 2012 View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/530-nht-ky-l-gia-tri-uc-tng-pht-adia-#...
21
    Một vài thời khắc ghi được từ Pad Yatra to Sikkim    

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,032,110
Số người trực tuyến:
Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018
Từ ngày 14/03 - 02/04/2018: Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Truyền thừa Drukpa cử hành pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an tại miền Bắc và miền Nam XEM LỊCH CHI TIẾT