Thư viện | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Thư viện

Tin tức cập nhật mỗi ngày
167
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giảng: "Điều may mắn trong kiếp người" "Đức Phật Thích Ca đã từng dạy rằng trong sáu đạo luân hồi, kiếp người vô cùng quý giá. Bởi trong kiếp người chúng ta có rất nhiều cơ hội, rất nhiều lựa chọn, cơ hội để loại bỏ tất cả những nghiệp xấu, để định hướng cho mình...
113
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giảng: "Công đức vi nhiễu, cúng dàng Đại Bảo Tháp"
151
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp HỢP NHẤT TỪ BI VÀ TRÍ TUỆ "Nghĩa của chân ngôn OM MANI PADME HUNG: chữ OM có ba khía cạnh, một là Pháp thân, hai là Báo thân, ba là Hóa thân. MANI có nghĩa là ngọc như ý, PADME nghĩa là hoa sen. Như vậy MANI PADME là ngọc như ý trong hoa sen. Chữ HUNG là...
417
Tất cả chúng ta đều hiểu rằng cuộc sống mong manh, vô thường ngắn ngủi, trước hay sau mỗi người sẽ phải ra đi. Và khi đó chúng ta ra đi với hai bàn tay trắng, không có thân nhân bên cạnh, không có người nâng đỡ, không có ai trợ giúp ngoại trừ nơi nương tựa duy nhất là Tam bảo, là Đức Phật A Di Đà....
240
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp: "Sự gia trì của Đức Phật A Di Đà"  
31
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp ĐẠI BẢO THÁP - TÂM GIÁC NGỘ CỦA CHƯ PHẬT  
33
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp "Ba phẩm hạnh của Bậc Giác ngộ"   “Bồ tát Quán Thế Âm trong Phật pháp chính là hiện thân của lòng từ bi, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi là hiện thân của trí tuệ và Đức Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát là hiện thân của năng lực, sức mạnh hành động. Đây là ba phẩm hạnh...
498
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giảng: "Hiện thân của lòng Đại Bi" “Trong kinh điển Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy rất rõ ràng, Bồ tát Quán Thế Âm tượng trưng của lòng đại từ bi, đại trí tuệ và đại gia trì. Vì vậy, mỗi hành giả không nên quá bám chấp vào sự tướng rằng Đức Quan Âm là nam hay nữ,...
191
Đức Pháp Vương giảng về ý nghĩa và thực hành Bố Thí Ba La Mật   Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy: trong Lục Độ Ba La Mật, Bố thí đứng đứng đầu tiên. Bố thí là xả ly, không bám chấp vào tài sản, vật chất, theo nghĩa khác là thái độ xả ly, để có thể sống tự tại giữa cuộc đời thịnh suy, vinh...
54
“Đức Phật A Di Đà là vị Phật siêu việt của mười phương ba đời chư Phật, Ngài còn được kính ngưỡng là Đức Phật Vô Lượng Quang thường chúng ta hiểu rằng Ngài chỉ làm lợi ích cho những người sắp mất. Chúng ta quy y Ngài, tu tập niệm danh hiệu của Ngài để cầu vãng sinh Tịnh độ. Tất...
74
Đức Thuksey Rinpoche đời thứ II, pháp danh Jigme Mipham Shedrub, đản sinh tại Chushul, Ladakh năm 1986 vào ngày 10 tháng Giêng (ngày vía Đức Liên Hoa Sinh) lịch Tạng. Khi thân mẫu Ngài hoài thai, các nhà tiên tri và các vị Rinpoche tới thăm đều tiên đoán ấu nhi sắp ra đời sẽ là một bậc thánh...
1 230
Cứ 12 năm một lần, vào tháng 5 âm lịch năm Thân, hơn nửa triệu người dân từ khắp các vùng miền trên dãy Himalaya lại vân tập về Ladakh, Ấn Độ để tham dự một trong những sự kiện lớn nhất thập kỷ: Đại Pháp hội kỷ niệm Đại Thành tựu giả Naropa. Được coi là “Kumbh Mela của vùng Himalaya", (Kumbh Mela:...

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 527,473
Số người trực tuyến: