Thực hành tu trì Mừng ngày Đức Phật Thích Ca lần đầu chuyển bánh Pháp luân | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Thực hành tu trì Mừng ngày Đức Phật Thích Ca lần đầu chuyển bánh Pháp luân

66
24/07/2020 - 16:53

Thực hành tu trì Mừng ngày Đức Phật Thích Ca lần đầu chuyển bánh Pháp luân

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Bấm vào đây để tải file PDF

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,577,354
Số người trực tuyến: