Video - Ba vị Phật giúp ta chuyển hóa đời sống | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Video - Ba vị Phật giúp ta chuyển hóa đời sống

426
29/07/2016 - 21:28
Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa khai thị trong chuyến viếng thăm Việt Nam, 2015

Đức Phật A Di Đà còn thể hiện bản chất tâm giác ngộ của chúng ta, Ngài còn thể hiện là Pháp thân. Chúng ta vốn là nguyên sơ vốn là sự thanh tịnh tuyệt hảo, nhưng vẫn trôi lăn trong sáu đạo luân hồi, nên còn rất nhiều ô nhiễm phiền não. Nhưng dù có trôi lăn trong sáu đạo bản chất tâm của chúng ta vẫn nguyên bản chất thnh tịnh.
Cõi Tây Phương của Đức Phật A Di Đà là cõi dễ sinh về nhất, dù chúng ta chưa đoạn trừ được phiền não nhưng với tâm chí thành tu tập vẫn có thể vãng sinh.
Bồ Tát Quán Thế Âm là hiện thân của vị Phật của lòng ừ bi và thiện hạnh lợi ích chúng hữu tình
Đức Liên Hoa Sinh nêu biểu cho hành động của mười phương ba đời chư Phật, Ngài thị hiện dưới nhiều hình tướng để khiển trừ những tai ương chướng ngại, những quỷ thần ác ma phá hoại Phật pháp. Bởi vậy, trong thời mạt Pháp này Ngài là Bậc Bảo hộ cho chính Pháp cũng như các hành giả thự hành Phật pháp.


 
Bài pháp ngắn gon rất hay
Phan Thanh Sơn 1 năm 9 months

Viết bình luận

Cùng chuyên mục

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,151,678
Số người trực tuyến: