Video - Tích lũy tỉ biến chân ngôn vì hòa bình, hạnh phúc nhân loại | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Video - Tích lũy tỉ biến chân ngôn vì hòa bình, hạnh phúc nhân loại

139
23/05/2016 - 10:49

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giảng: "Tích lũy tỷ biến chân ngôn vì hòa bình, hạnh phúc nhân loại"

Om Mani Padme Hum!
Rích Đài Phôn 1 năm 10 months
Om Mani Padme Hum!
Rích Đài Phôn 1 năm 10 months
Om Mani Padme Hum!
Rích Đài Phôn 1 năm 10 months

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,151,678
Số người trực tuyến: