Phương pháp nào giúp ta xả bỏ ngã chấp? | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Phương pháp nào giúp ta xả bỏ ngã chấp?

883
01/08/2018 - 10:00
Ngã chấp là thứ tồn tại trong tâm thức chúng ta từ vô thủy. Trải qua vô số kiếp huân tập, nó đã phát triển mạnh mẽ và là nguyên nhân của biết bao nhiêu ác nghiệp, khiến chúng ta trầm chìm trong luân hồi khổ não. Nó làm nảy sinh tâm sở ngã mạn, khinh thường mọi người, thấy mình hơn người và tư tưởng này cũng chính là chướng ngại lớn đối với hành trình giác ngộ giải thoát của mỗi người. Pháp thực hành lễ lạy dưới chân cây Phúc điền Quy y sẽ giúp bạn xả bỏ bản ngã, tăng trưởng tâm chí thành đối với Thượng sư, Tam Bảo, Tam Căn Bản… dần tịnh hóa được những chướng ngại đến từ Ngã chấp.


 
1. Lễ lạy Tịnh hóa nghiệp chướng
Bạn đã tạo nên ác nghiệp từ thân, khẩu, ý của mình trong vô số kiếp. Bằng sự lễ lạy và quán tưởng tịnh hóa, chúng ta sẽ tịnh hóa các ác nghiệp mà mình đã tích luỹ, bất luận chúng thuộc loại nào.
Bằng hành động lễ lạy, chúng ta tịnh hóa được các ác nghiệp của Thân. Với Khẩu trì tụng bài kệ quy y, chúng ta tịnh hóa được các ác nghiệp của Khẩu. Khi trưởng dưỡng tín tâm thanh tịnh đối với Phúc điền quy y và sùng kính đối với các phẩm chất toàn hảo của chư Thượng sư giác ngộ, Tam Bảo và Tam Căn Bản, chúng ta được tịnh hóa các ác nghiệp về Ý, khiến tâm mình thoát khỏi mọi sự chướng ngại và trở nên sáng suốt hơn. Khi ba thứ ác nghiệp này được tịnh hóa, dần dần chúng ta đón nhận được phẩm chất của ba Kim cương giác ngộ Thân, Khẩu, Ý nơi chư Phật.

 
2. Lễ lạy Trưởng dưỡng tâm chí thành đối với phẩm chất giác ngộ
Thực hành đỉnh lễ giúp chúng ta tịnh hóa ác nghiệp và nhìn nhận những phẩm chất giác ngộ hoàn hảo nơi các đối tượng quy y. Nhờ vậy, chúng ta phát triển trí tuệ hiểu biết và trưởng dưỡng tâm chí thành mạnh mẽ cũng như lòng quyết tâm thành tựu được những phẩm chất đó. 

3. Tăng cường sức khỏe và cân bằng năng lượng
Việc lễ lạy ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự quân bình và hài hòa năng lượng trong thân thể bạn. Nhờ tinh tiến miên mật thực hành lễ lạy song song với quán tưởng và trì tụng, những ách tắc nhiễm ô trong hệ thống kinh mạch năng lượng của cơ thể dần dần được khơi thông. Điều này sẽ giúp bạn tránh được bệnh tật, sự thiếu hụt năng lượng và rất nhiều vấn đề khác. Với công phu tu tập, tâm bạn sẽ trở nên trong sáng hơn, khả năng hiểu biết và trí tuệ của bạn sẽ được tăng trưởng.
 
 
Trích từ ấn phẩm "Thực hành Quy y", Drukpa Việt Nam biên tập và xuất bản

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,027,487
Số người trực tuyến: