Giới nguyện Biệt giải thoát - Phẩm chất của đệ tử Kim cương thừa | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Giới nguyện Biệt giải thoát - Phẩm chất của đệ tử Kim cương thừa

1006
22/03/2023 - 20:49
Một đệ tử chân chính cần trau dồi những phẩm chất tích cực và loại bỏ những phẩm chất tiêu cực. Phẩm chất của người đệ tử phụ thuộc vào sự rèn luyện và cấp bậc của giới mà họ sẽ đón nhận. Trước tiên, người đệ tử cần trì giữ giới nguyện Tiểu thừa (giới Biệt giải thoát). Đó là nền tảng căn bản để hành giả thực hành giới nguyện Bồ tát và tiếp đó là giới nguyện Mật thừa. Một cách khái quát, đó chính là thân giới, tâm giới và tuệ giới. Cả ba giới đều có mối liên hệ mật thiết và bổ trợ lẫn nhau. 
Các bậc Thượng sư dạy rằng, người đệ tử phù hợp nhận giới Biệt giải thoát và thực hành giới này không được phạm năm giới, nếu phạm coi như là khuyết giới Biệt giải thoát. Năm giới đó là:
  • Không Tà dâm
  • Không Trộm cắp
  • Không Sát sinh
  • Không Nói dối
  • Không Uống rượu
Nói một cách khác, người đệ tử không được phạm vào những hành động trực tiếp hủy phạm giới, cũng không được phạm vào những hành vi gây chướng ngại cho việc viên mãn các giới nguyện. Bạn nên trì giữ nghiêm cẩn để giới nguyện Biệt giải thoát có thể trợ giúp cho việc thực hành tâm linh. Hành giả trì giữ giới nguyện Biệt giải thoát cần có những phẩm chất sau:
 
  • Lòng thành kính: người đệ tử phải tôn trọng những bậc Thầy trí tuệ.
  • Giới luật: Người đã thọ trì giới luật phải hoàn toàn từ bỏ năm ác hạnh làm bể giới nguyện và kiểm soát thân tâm bằng cách nghiêm cẩn tuân theo giới luật đã thọ nhận.
  • Thiền định: Khả năng thiền định cũng rất quan trọng cho sự định tâm của hành giả để trải nghiệm tự tính tâm, giảm trừ xu hướng tập khí thế tục.
  • Tinh tấn: Sự tinh tiến trong việc tu học giúp hành giả hiểu ý nghĩa và trì tụng thuộc lòng những bài kinh văn.
  • Nhẫn nhục: Người đệ tử phải đủ chín mùi để tu học với bậc Thầy và cũng phải đủ chín mùi lòng kiên nhẫn để giải quyết các chướng ngại phát sinh cả trong đời sống và sự thực hành Phật Pháp.
Chư Thượng sư đã chỉ dạy rằng giới nguyện Biệt giải thoát sẽ không phù hợp cho những người quy y với động cơ né tránh trách nhiệm đời thường hay trốn chạy khỏi khổ đau thế gian. Người có phẩm hạnh để đón nhận giới nguyện Biệt giải thoát cần có đạo đức, giữ tâm ổn định và biết cư xử đúng mực. 
(Còn tiếp)
(Trích từ ấn phầm Thực hành quy y, Drukpa Việt Nam biên tập và phát hành)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,917,771
Số người trực tuyến: