Tinh tuý của pháp tu Hoàng Tài Bảo Thiên là sự chia sẻ và xả ly | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tinh tuý của pháp tu Hoàng Tài Bảo Thiên là sự chia sẻ và xả ly

1240
16/05/2017 - 08:00

Tinh tuý của Pháp tu Hoàng Tài Bảo Thiên chính là sự bố thí hay sự sự xả ly, không còn bám chấp, thực hành cúng dường, bố thí, chia sẻ những gì mình có cho người khác.

(Trích khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Pháp hội Đại Bi Quan Âm Đại Bảo Tháp Tây Thiên 2017)

Rất nhiều người hiểu sai về phương pháp tu tập Hoàng Tài Bảo Thiên, họ tu tập với tham vọng muốn được cái này, cái kia. Nhưng vì tâm tham vọng họ lại không thể nào có được. Tinh tuý của Pháp tu Hoàng Tài Bảo Thiên chính là sự bố thí hay sự chia sẻ, sự xả ly, không còn bám chấp. Chúng ta tập mở ra mà không giữ cho riêng mình. Vì họ không biết sẻ chia, tu tập với động cơ tham lam, ích kỷ, chỉ muốn cho riêng mình, muốn thật nhiều. Cho nên họ có thể lễ bái Đức Hoàng Tài Bảo Thiên, trì chân ngôn hay thiền định về Ngài mà vẫn không đạt kết quả. Họ không biết rằng, tinh túy của pháp là bố thí, cúng dường vật chất, lẫn tinh thần đến với tất cả mọi người.

 

Tâm điểm của pháp tu Hoàng Tài Bảo Thiên là thực hành cúng dường bố thí

  
 
 Nếu chúng ta không chịu thay đổi tâm mình, chúng ta cứ tham lam, bủn xỉn, ích kỷ, tu tập chỉ mong có được của cải, hay mong người khác đem tài sản tới cho mình. Tu như vậy bệnh của chúng ta sẽ ngày càng nặng thêm, chúng ta không muốn mở rộng lòng bàn tay của mình, chỉ khư khư riêng mình, mà không biết chia sẻ với người khác. Cho nên căn bệnh trầm kha này cần phải được chữa trị. Phương thuốc chữa trị chính là phương pháp tu tập Đức Hoàng Tài Bảo Thiên. Nhờ tu tập bố thí, cúng dường, chia sẻ (không phải chỉ tiền bạc mà là tất cả những gì mình có) thì chúng ta mới có thể thành tựu, đạt đến mong muốn đời này, đời sau luôn giàu có về vật chất, tài bảo và giàu có về tâm, về tinh thần, giàu có sự giải thoát. Tâm điểm trong phương pháp tu tập của Hoàng Tài Bảo Thiên chính là thực hành cúng dường, bố thí, chia sẻ những gì mình có cho người khác
 
 

Sự thực hành bố thí, cúng dường, chia sẻ còn gọi là sự thực hành về Bồ Đề Tâm, đây cũng là tâm điểm của người tu tập theo truyền thống Đại thừa. Có 2 khía cạnh là đạt tới Tâm giác ngộ và phát Bồ Đề Tâm thương xót tất cả chúng sinh. Phương pháp tu tập về Bồ Đề Tâm, Đức Phật đã từng dạy trong Lục độ Ba la mật và bố thí đứng đầu tiên trong 6 độ. Nhờ bố thí sẽ phát triển được các độ khác, và bố thí là tinh tuý của người tu tập Bồ Đề Tâm theo Đại thừa Phật giáo.

 Nếu không có Bồ Đề Tâm thì không thể thành tựu giác ngộ
 
  
Giờ đây chúng ta cần tu tập để phát triển Bồ Đề Tâm, quên cái tôi của mình, hướng lòng mở rộng đến tha nhân, đây chính là phương pháp tu tập, tinh tuý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài thành tựu Phật quả bởi Ngài đã từng thực hành Bồ Đề Tâm, quên bản ngã, hướng tâm rộng tới tất cả chúng sinh không phải chỉ trong một kiếp mà trong vô lượng, vô số A tăng kỳ kiếp. Nếu không có Bồ Đề Tâm thì không ai có thể thành tựu giác ngộ, thành tựu Phật quả. Bởi vậy Bồ Đề Tâm cũng là phương pháp tu tập tinh tuý căn bản của một người Phật tử trên con đường giác ngộ.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,953,218
Số người trực tuyến: