Cách thức đón nhận gia trì từ Đức Hoàng Tài Bảo Thiên | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Cách thức đón nhận gia trì từ Đức Hoàng Tài Bảo Thiên

2646
12/04/2023 - 22:28
(Trích khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Pháp hội Đại Bi Quan Âm Đại Bảo Tháp Tây Thiên 2017)
 

17192314_1561288553911598_4398846109665986134_o.jpg

 

Tại sao tôi nói rằng, nhờ năng lực tu tập và sự gia trì của Đức Hoàng Tài Bảo Thiên sẽ giúp chúng ta thu hút tài bảo trong vũ trụ không gặp chướng ngại, khó khăn. Bởi vì các Phật tử có thể nhìn thấy những người có phước báo đời trước, đời này họ có thể kinh doanh dễ dàng thành công, có nhiều tiền tài nhưng trong tâm họ không chắc có hạnh phúc, đầu họ còn bị quay cuồng trong tính toán của tham lam, ganh ghét. Họ có thể giàu nhất thành phố, giàu nhất đất nước hay giàu nhất thế giới thì trong tâm họ vẫn còn đầy phiền muộn,… khó để thân tâm an lạc. Bởi họ không đón nhận được sự gia trì của Hoàng Tài Bảo Thiên. Còn đối với người nhận được sự gia trì của Đức Hoàng Tài Bảo Thiên thì họ cũng có thể kinh doanh thành công nhưng trong lòng đầy an lạc và sử dụng đồng tiền của mình một cách có ý nghĩa nhất.

 

new-york_02.jpg

 

Bố thí là một công hạnh vô cùng quan trọng

 

Bởi vậy tôi khuyên các Phật tử cần đón nhận được sự gia trì từ Đức Hoàng Tài Bảo Thiên. Kết hợp với những hoạt động thiện hạnh như bố thí, cúng dường. Bố thí đứng đầu trong Lục độ Ba la mật hay trong Mười độ. Bố thí là một công hạnh vô cùng quan trọng. Chúng ta xả ly tài bảo, xả ly vật chất mà mình có được để có thể đem lợi ích cho chúng sinh. Đây cũng là một phương thức tu tập để có thể tích luỹ công đức và thu hút tài bảo đến với mình. Đôi khi chúng ta bố thí, cúng dường và nghĩ rằng mình bị mất đi, nhưng thực ra khi bố thí, cúng dường là đang tu tập một phương pháp để việc kinh doanh phát triển hơn cũng như là một cách tìm kiếm tiền bạc có ý nghĩa.

 

Trong truyền thống Đại thừa thì cúng dường, bố thí là pháp tu rất căn bản, là nền tảng ở các nước Phật giáo Đại thừa như ở Việt Nam, Trung Quốc. Những người đệ tử đầu tiên đến chùa, họ học hạnh cúng dường, có thể ngay từ đầu họ chưa hiểu hết ý nghĩa cúng dường nhưng nó trở thành truyền thống. Thường cúng dường bậc Thầy, Phật, Pháp, tăng, cúng dường chùa chiền, hương hoa. Tất cả những cúng dường ấy là truyền thống tốt đẹp trong truyền thống Đại thừa. Là phương pháp tu tập nền tảng giúp chúng ta xả ly sự bám chấp vào vật chất, tích luỹ công đức và cũng thành tựu được phương pháp tu tập để tăng trưởng tài bảo.

 

bo-thi.jpg

 

Hạnh đầu tiên của cúng dường, bố thí không có nghĩa là chúng ta phải có tiền bạc để cúng dường, đôi khi họ thiếu thuốc chúng ta cúng thuốc, thiếu nhà chúng ta cúng nhà hay ngoài những thứ vật chất họ cần lời khuyên trong đời sống hay trong tâm linh hay nếu như chúng ta biết Phật pháp thì có thể chia sẻ giáo pháp cho họ. Đôi khi có người không tự tin trong cuộc sống thì hãy giúp cho họ tự tin, thì đó cũng là bố thí. Đôi khi ta dành thời gian của mình để giúp đỡ người khác, đây gọi là bố thí thời gian. Những người cần tình thương yêu, chúng ta chia sẻ tình thương yêu của mình để trợ giúp người khác. Bởi vậy ý nghĩa của phương pháp tu tập bố thí nó bao gồm rất nhiều cách, miễn sao chúng ta có thể bố thí những gì mình đang có để trợ giúp cho những người xung quanh, thì đều được gọi là bố thí.

 

Cúng dường, bố thí giúp đón nhận gia trì từ Đức Hoàng Tài Bảo Thiên

 

cung-duong-va-bo-thi.jpg

 

Phương pháp tu tập về công hạnh cúng dường, bố thí giúp chúng ta đón nhận được sự gia trì từ Đức Hoàng Tài Bảo Thiên. Sự gia trì từ Ngài chỉ có thể nhận được khi chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, có nghĩa là khi chúng ta biết xả ly, không còn bám chấp vào vật chất nữa thì tài bảo nhậm vận tự nhiên đến một cách nhẹ nhàng. Sự gia trì không phải là một điều gì huyền bí, gia trì là phù hợp với khoa học theo nghĩa đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Sự gia trì của Đức Hoàng Tài Bảo Thiên vẫn viên mãn khắp nhưng nếu tâm chúng ta keo sẻn thì sẽ không bao giờ đón nhận được, không tương ưng được với năng lượng gia trì của Ngài. Cho nên việc tu tập hạnh xả ly, cúng dường giúp chúng ta đồng thanh tương ứng, dễ dàng đón nhận được năng lực gia trì từ Hoàng Tài Bảo Thiên. Trong truyền thống Phật giáo, Đức Phật không bao giờ tin vào những gì huyền bí, điều huyền bí không phải tinh thần trong Phật giáo, cái mà chúng ta gọi là huyền bí thật ra là quy luật về nghiệp. Chính những gì mà chúng ta đã tạo nghiệp thiện trong quá khứ tạo nên điều huyền bí, một người bất chợt đang nghèo có thể trở thành tỷ phú bởi nhờ thiện nghiệp quá khứ chín mùi. Bởi vậy bố thí là tu nhân xả ly phù hợp tương ưng với quả là tài bảo. Cho nên các Phật tử cần có chính kiến về tu tập Hoàng Tài Bảo Thiên.

 

17310358_1561287827245004_2777163399212137542_o.jpg

 

Đấy là một sự giải thích ngắn và do Thầy Viên Minh thỉnh cầu chúng tôi giải thích. Hiện tại phía trước là những bảo bình và tiếp đó sẽ nhận gia trì của Đức Hoàng Tài Bảo Thiên vào những bình này. Tại sao lại cần phải như vậy? Là bởi với sự gia trì Thân Khẩu Ý giác ngộ của Ngài Hoàng Tài Bảo Thiên vào bảo bình sẽ trợ giúp cho những ai có bảo bình khiển trừ được các chướng ngại, có hàng nghìn chướng ngại đi cùng với việc tài bảo. Bởi thế một số bậc Thầy nói rằng, ở khía cạnh nào đó tiền tài vật chất trở thành thuốc độc, rắn độc tạo nên nguyên nhân đau khổ và rắc rối trong cuộc sống này. Tôi lấy ví dụ có những gia đình khi còn nghèo khó, mọi người yêu thương nhau, có hạnh phúc, sự bình an. Nhưng khi tiền tài phát triển, họ không có định hướng đúng đắn, không biết sử dụng đồng tiền đúng nghĩa thì chính những đồng tiền ấy lại làm cho hạnh phúc ta vỡ. Theo khía cạnh này thì tiền tài vật chất mang đến sự tiêu cực và còn gọi là rắn độc. Nhưng thật ra tiền tài vật chất nó không phải là rắn độc. Rắn độc là ở chỗ tinh thần của chúng ta bám chấp và không biết cách sử dụng đồng tiền đúng nghĩa. Bởi vậy bảo bình sẽ giúp chúng ta khiển trừ các chướng ngại cùng với sự phát triển về tài bảo.

 

Nếu không sám hối tịnh hoá sẽ không đón nhận được gia trì từ Hoàng Tài Bảo Thiên

 

Như tôi đã nói để có thể đón nhận được sự gia trì từ Hoàng Tài Bảo Thiên bắt đầu từ giây phút này, chúng tôi đang chuyển xuống nước tịnh hoá để chúng ta tịnh hoá sự ô nhiễm của thân khẩu ý. Trong đời sống hàng ngày thân chúng ta tạo nghiệp bất thiện, những lời nói không lành, những tư tưởng tham lam, ích kỷ, độc ác, tất cả những thứ đó là ô nhiễm 3 nghiệp của chúng ta. Bởi vậy chúng ta cần tịnh hoá, làm sạch tức là cần sám hối. Các Phật tử đón nhận nước cam lồ và uống để sám hối, tịnh hoá tất cả lỗi lầm, nghiệp xấu nơi thân khẩu ý, nếu không sám hối tịnh hoá sẽ không thể đón nhận gia trì từ Hoàng Tài Bảo Thiên.

 

Tài Bảo Thiên trong hình tướng báo thân, Ngài chính là Đức Phật Bảo Sinh. Hình tướng bên trong, Ngài là Bồ tát bát địa. Bên ngoài, khi nhận quán đỉnh, các Phật tử cần quán tưởng bậc Thầy trong hình tướng của Đức Phật Zambhala để có thể đón nhận sự gia trì từ Đức Hoàng Tài Bảo Thiên.

 

17264558_1564190996954687_8792282985392150192_n.jpg

 

Để có thể đón nhận được trọn vẹn gia trì từ Hoàng Tài Bảo Thiên, quan trọng là nhận ra được tam thân của Ngài. Pháp thân là không hình tướng, viên biến khắp vũ trụ. Báo thân là Đức Phật Bảo Sinh. Giờ này chúng ta cần tin chắc rằng bậc Thầy bất khả phân với Hoàng Tải Bảo Thiên. Nếu các Phật tử phân biệt, cho rằng Thầy tách biệt với Hoàng Tài Bảo Thiên thì chúng ta không thể đón nhận sự gia trì một cách trực tiếp và mạnh mẽ. Bởi thế cần có niềm tin sâu sắc rằng, Hoàng Tài Bảo Thiên trong ngôi Bồ tát bát địa đang bất khả phân với bậc Thầy truyền trao quán đỉnh. Nhờ quán tưởng như vậy các Phật tử sẽ nhanh chóng đón nhận được sự gia trì.

 

Hoàng Tài Bảo Thiên trong tam thân quý giá. Trong Pháp thân tuyệt đối, Ngài chính là hiện thân của Đức Phật Bảo Sinh - vị Phật hộ trì cho cuộc sống được bình an. Trong Báo thân, Ngài hiện thân trong hình tướng vị Bồ tát bát địa. Trong Hoá thân, Ngài hiện thân trong hình tướng một bậc Thầy của người truyền trao quán đỉnh cho chúng ta. Hay thậm chí Ngài có thể hiện tướng trong bất kỳ một người bình thường nào, như hôm nay tôi đã giải thích. Hay có thể Ngài còn trong ngọn gió, ngọn cây…hay kể cả loài động vật miễn sao đem lại lợi ích trong cuộc đời.

 

Phatgiao-org-vn-Phuoc-bao-thu-thang-cua-bo-thi12.jpg

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,992,516
Số người trực tuyến: