Pháp hội Đại Bi Quan Âm cầu nguyện Quốc thái dân an 2017 | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Pháp hội Đại Bi Quan Âm cầu nguyện Quốc thái dân an 2017

2061
08/01/2017 - 16:34

Cùng phát Bồ đề tâm, tích lũy công đức, trưởng dưỡng trí tuệ, tình yêu thương, lòng bi mẫn với việc tham gia Pháp hội Đại Bi Quan Âm cầu nguyện Quốc thái dân an, mang tới vô lượng cát tường, bình an, hạnh phúc, thịnh vượng cho đất nước và hữu tình tại Việt Nam, giúp viên mãn các tâm nguyện của bản thân và gia đình trong năm mới 2017. Khai đàn đầu tháng 11 â.l Bính Thân, Tạ đàn vào khóa Đại lễ ngày vía Đức Phật Quan Âm 19.2 â.l Đinh Dậu (tức 16/03 - 19/03/2017) tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên.

 

Quý Phật tử tham dự Pháp Hội Đại Bi Quan  Âm Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An 2017 sẽ thực hành trì tụng Chân ngôn Quan Âm bằng phương pháp trì Tháp. Trong quan kiến Đạo Phật, Bảo Tháp là sự hiển bày Tâm Giác ngộ, Chân ngôn Quan Âm là Khẩu Giác Ngộ, Đức Quan Âm ứng với Thân Giác Ngộ. Thực hành trì Tháp, sự hợp nhất của Thân, Khẩu, Ý Giác ngộ là Pháp môn tích lũy công đức trí tuệ vô cùng thù thắng.

 

Mật điển dạy rằng: "Việc trì chân ngôn OM MANI PADME HUNG giúp hành giả tiêu trừ tất cả nghiệp xấu, khổ đau, không đọa lạc tam đồ ác thú, cuộc sống đạt hạnh phúc bình an, lâm chung được vãng sinh Tịnh độ". Về việc trì Tháp, Đức Phật cũng từng dạy: "Ai có tâm nguyện cầu trường thọ, công danh sự nghiệp, tịnh trừ chướng ngại có thể họa hình Tháp trên giấy, điểm dấu lên trên Tháp để trì tụng cho đủ Pháp số thành tựu. Khi đó, tất cả tâm nguyện thế gian và xuất thế gian hướng đến giải thoát giác ngộ sẽ đều thành tựu viên mãn!".


Với mỗi tràng 108 hạt, Quý Phật tử tham gia chương trình trì tụng Chân ngôn có thể lựa chọn các mức sau:

1. Phát nguyện trì 444 tràng: đánh dấu save image quanh mỗi viên viên Bảo châu Như ý save imagetrên Họa hình Tháp khi kết thúc 4 tràng.

2. Phát nguyện trì 120 tràng: đánh dấu  save image quanh mỗi viên Bảo châu save image trên Họa hình Tháp khi kết thúc 1 tràng.

3. Tùy duyên trì tụng: Ngoài các mức phát nguyện trên, Quý Phật tử muốn cầu nguyện hạnh phúc bình an cũng có thể tùy duyên trì tụng số tràng Chân ngôn theo khả năng, và đánh dấu save image quanh mỗi viên Bảo châu save image trên Họa hình Tháp khi kết thúc 1 tràng.

 

Cách thức: Đánh dấu từng viên Bảo châu với thứ tự từ Phải sang Trái theo từng hàng. Trước tiên đánh dấu hết phần Chân Đế sau đó đi lên tiếp tầng Vòm Tháp và cuối cùng kết thúc ở phần Đỉnh Tháp. Sau khi đánh dấu xong tất cả 108 Bảo châu như ý (tương ứng với 432 hoặc 108 tràng theo cách (1) hoặc (2) nêu trên), trì thêm 12 tràng Chân ngôn Quan âm để an vị Bản tôn, đón nhận gia trì viên mãn tâm nguyện. Lúc này, Quý Phật tử đã hoàn thành số tràng phát nguyện (444 tràng hoặc 120 tràng), kiến lập thành công một Bảo Tháp Trí tuệ.

 

Quý Phật tử có thể phát nguyện trì một hoặc nhiều Tháp. Khi hoàn thành, Quý Phật tử để hình Bảo Tháp nơi thanh tịnh hoặc gửi về địa chỉ: Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) để hồi hướng công đức. 

 

Trong những ngày trì Chân ngôn, Quý Phật tử cần giữ Ngũ Giới (không sát sinh, uống rượu, tà dâm, nói dối, trộm cắp), không ăn mặn và phải trưởng dưỡng Bồ đề tâm, tâm từ bi bình đẳng hướng đến mọi chúng sinh.

Quý vị có thể cập nhất số tràng theo đường dẫn sau: http://daibaothapmandalataythien.org/node/add/thongke?destination=trithap

Thông tin tìm hiểu chương trình chuyên tu, cách thức thực hành, xin gửi tới hòm thư drukpavietnam@gmail.com.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,917,763
Số người trực tuyến: