Năng lượng gia trì tài bảo trong vũ trụ | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Năng lượng gia trì tài bảo trong vũ trụ

1961
06/04/2023 - 20:59

(Trích khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Pháp hội Đại Bi Quan Âm Đại Bảo Tháp Tây Thiên 2017)


Hôm nay chúng tôi sẽ truyền trao quán đỉnh Zambhala. Trước khi truyền trao quán đỉnh, tôi được Ban tổ chức thỉnh cầu giải thích về ý nghĩa của Ngài Zambhala, nghĩa là Ngũ Bộ Hoàng Tài Bảo Thiên. Đức Zambhala tượng trưng cho trí tuệ, cho năng lượng thu hút những gì là tài bảo trong vũ trụ, giúp cho chúng ta có một đời sống đầy đủ về vật chất cũng như tinh thần.

 

 

Vũ trụ chúng ta đang sống là một hệ thống năng lượng tràn khắp vũ trụ. Các năng lượng mang tần sóng khác nhau, có năng lượng giúp phát triển sức khoẻ, có năng lượng mang lại khía cạnh tài bảo, có năng lượng mang đến thành công. Năng lượng trong vũ trụ không phải thứ không hình, không tướng, bởi vậy trong Phật pháp thường hiện trong hình tướng chư Phật hay hình tướng của các vị Bồ tát, A la hán hay đôi khi hình tướng của người thông thường, hay cả tướng loài vật, hoặc trong thiên nhiên… Tất cả hình tướng có thể đem lại sức khoẻ, tài bảo, sự thành công cho con người đều là những năng lượng tốt lành của vũ trụ.

 

 

Đức Zambhala thị hiện trong hình tướng của chư Bồ tát trong bát địa. Trong ngôi vị thập địa của Bồ tát từ ngôi địa thứ nhất đến địa thứ bảy chưa được gọi là Đại Bồ tát.

 

Đức Zambhala là một vị Phật trong Ngũ Bộ Phật

 

Ngài không phải vị thần tài giống như chúng ta nghĩ thông thường mà Ngài hiện thân trong hình tướng Bồ tát bát địa.

 

 

Ví dụ trong cuộc sống chúng ta thấy các bậc Thầy giác ngộ dù hiện thân trong hình tướng loài người nhưng thật chất các Ngài chính là Phật, các Ngài là Phật trở lại cuộc đời trong hình tướng con người. Cũng vậy đối với Ngài Zambhala, tuy thị hiện trong hình tướng bát địa Bồ tát nhưng thật chất Ngài chính là Đức Phật Bảo Sinh.

 

Tại sao Đức Zambhala phải hiện thân trong hình tướng Bồ tát bát địa?

 


Tại sao Zambhala phải hiện thân trong hình tướng Bồ tát bát địa mà Ngài không hiện trong hình tướng báo thân của Ngài là Đức Phật Bảo Sinh. Bởi đối với chúng sinh như chúng ta còn có nghiệp chướng, phiền não chướng, báo chướng rất nặng nề, cho nên tâm còn nhiều ô nhiễm, do vô minh che lấp chúng ta không thể trực tiếp kết nối với Đức Phật Bảo Sinh. Cho nên Đức Phật phải thị hiện trong tất cả hình tướng phù hợp với căn cơ, trình độ của chúng sinh. Cũng như vậy Đức Phật Bảo Sinh phải thị hiện trong hình tướng Bồ Tát Hoàng Tài Bảo Thiên bát địa để giúp chúng sinh dễ dàng kết nối. Nhờ tu tập Pháp tu Hoàng Tài Bảo Thiên khiến chúng ta tịnh hoá thân tâm, thu hút được năng lượng thành tựu, năng lượng tài bảo trong vũ trụ để có thể lợi ích cho cuộc sống, lợi ích cho tất cả chúng sinh.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,917,769
Số người trực tuyến: