Cách họa hình ngọc Như Ý - Kiến lập Bảo Tháp Quan Âm | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Cách họa hình ngọc Như Ý - Kiến lập Bảo Tháp Quan Âm

1225
01/09/2016 - 08:00
Sắc thân trắng thanh tịnh
Đỉnh đầu Di Đà ngự
Tôn nghiêm lực gia trì
Bi mẫn nhìn chúng sinh
Với đôi mắt hiền từ
Quy y trọn một niệm
Chí thành con đỉnh lễ.
Pháp tu Đức Phật Quan Âm lần này là thực hành trì chân ngôn họa hình Đại Bảo Tháp, một biểu tượng của Mạn Đà La Kim Cương giới hay là biểu tượng của Truyền thừa. Bảo tháp không chỉ là tâm giác ngộ của chư Phật mà còn là một Mandala vũ trụ bên ngoài hoàn hảo,  hợp nhất với Mandala bên trong của thân Phật giác ngộ, ngũ trí Phật, Tam Bảo, Tam Căn bản.

Từ sự nhận thức này, chúng ta bắt đầu xây một bảo tháp tâm linh. Chúng ta hãy quán tưởng đây là một Bảo tháp thực sự chứ không phải bảo tháp bằng giấy chỉ tô vào là xong. Chúng ta quán tưởng đang xây bảo tháp bằng ngọc Bảo châu. Ngọc Bảo Châu nêu biểu sự giàu có, hay sự giác ngộ, chính là bồ đề tâm, lòng từ bi và trí tuệ, đồng thời Bảo châu giúp bạn viên mãn mọi tâm nguyện.
 

(Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Pháp hội Tỷ biến chân ngôn, Việt Nam, 2015)
 
Hình Bảo tháp này chúng ta thấy có màu sắc khác nhau, bởi Hình Bảo tháp được kiến lập theo màu sắc lục đại duyên khởi, sự hình thành của vũ trụ: điạ, thủy, hỏa, phong, không và thức đại.
  • Đại đầu tiên là  Địa đại theo khối hình vuông, với Đức Phật Bảo Sinh sắc màu vàng an tọa tại phương Nam.
  • Đại thứ hai là Thủy đại  khối hình tròn màu, với Đức Phật A Súc Bệ  sắc màu xanh dương ở phương Đông.
  • Đại thứ ba là Hỏa đại khối hình tam giác (bao gồm tầng mắt Phật và 13 tầng của Bảo tháp) với sắc màu đỏ, với  Đức Phật A Di Đà ở phương Tây.

Kế đến là một Bảo cái,  che chở cho tất cả chúng sinh khỏi đau khổ, phiền nảo. Trên Bảo cái là khối hình bán nguyệt, mặt trăng  là Phong đại, với Đức Phật Bất Không Thành Tựu có sắc màu xanh lá cây ở phương Bắc
Trên cùng là Không đại, có màu xanh dương hoặc màu trắng, Đức Phật Tỳ Lô Giá Na ở trục trung tâm.
Chúng ta đánh dấu, tức là bắt đầu xây một Bảo tháp bằng trí tuệ giác ngộ.
 

(Quý Thầy trụ trì giảng thích về phương pháp thực hành trì chân ngôn họa hình Đại Bảo Tháp)
  • Những viên ngọc chúng ta xây là ngọc Như Ý để viên mãn mọi tâm nguyện thế gian, xuất thế gian của mình và vô lượng chúng sinh. Chúng ta cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình thế giới bởi nếu chỉ cầu nguyện cho riêng mình thì công đức rất nhỏ hẹp. Khi biết trải rộng lời cầu nguyện cũng là lúc chúng ta trải rộng tình yêu thương, lòng từ bi đến đất nước, tất cả mọi người xung quanh, đến chúng sinh, thì công đức vô lượng và lợi ích vô biên.
  • Mỗi khi trì xong một chuỗi tràng chân ngôn Lục Tự Đại Minh, qúy vị nhớ đánh dấu vào Họa hình Tháp này. Bảo châu Như ý của Đức Quan Âm bạn đang tạo được dùng để xây Bảo tháp Mandala. Quán tưởng đặt từng viên Bảo châu theo hàng từ phải sang trái, bắt đầu từ cửa chính phương Đông (phương chính của Bản tôn), xây tiếp từng hàng theo chiều kim đồng hồ qua các mặt Nam, Tây, Bắc. Lần lượt kết thúc kiến lập toàn bộ phần Chân đế trước khi lên tiếp tới tầng Vòm và kết thúc tại Đỉnh Tháp.  
  • Hãy quán tưởng Bảo tháp được kiến lập trong không gian ba chiều như Bảo tháp thật thì công đức lớn nhất. Còn nếu không quán tưởng được thì chỉ đánh dấu và tin rằng mình đang xây Bảo tháp thật chứ đừng nghĩ như chơi trò game trẻ con cho có sản phẩm.
  • Chúng ta sẽ để Họa Hình Tháp này ở nơi sạch sẽ linh thiêng, hoặc trong mật thất hay đàn tràng để cầu nguyện xây một bảo tháp trí tuệ tâm linh và mong nguyện các tâm nguyện đều thành tựu.
  • chúng ta phải đánh từ phải sang trái, theo chiều thuận của kim đồng hồ, không đánh ngược lại. Lên tầng cao chúng ta lại đánh dấu như vậy.
  • Sau khi đánh dấu xong tất cả 108 Bảo châu như ý, các bạn trì thêm 12 tràng Chân ngôn Quan Âm để an vị Bản tôn trong tầng Vòm của Bảo tháp, giúp đón nhận gia trì viên mãn tâm nguyện.
Mặc dù họa hình chỉ điểm đủ cho 108 viên bảo châu, nhưng bạn có thể quán tưởng đang xây tất cả tường của Bảo tháp bằng ngọc Như ý.  
 

(Hàng ngàn Phật tử phát nguyện thực hành trì chân ngôn họa hình Đại Bảo Tháp)
 
Lúc này, các bạn đã kiến lập thành công một Bảo Tháp Trí tuệ. Nếu bạn đã thụ nhận quán đỉnh Phật Bản tôn Quan Thế Âm, có thể quán tự thân là Đức Quan Âm. Đức Quan Thế Âm bên ngoài chính là Đức Pháp Vương.
 
Quán Hòa tan
Nếu bạn trì tụng nhiều ngày, trước khi đi ngủ chúng ta sẽ quán hòa tan. Hoặc chúng ta có thể quán hòa tan sau khi kết thúc mỗi thời khóa. Nhưng điều vô cùng quan trọng là chúng ta hãy duy trì tự thân là Đức Phật Quan Âm trong các uy nghi: đi đứng nằm ngồi, trong mỗi hành động trong cuộc sống hàng ngày thì công đức rất lớn, dễ dàng thành công và tịnh hóa ác nghiệp báo chướng trong đời sống.
 
Nhân sức cầu nguyện chuyên thành.
Từ thân thánh giả phóng quang sáng ngời
Tịnh hóa nghiệp não phiền
Sa bà dứt nghiệp chuyển thành lạc bang
Thân khẩu ý chúng hữu tình
Tư lương ba nghiệp tịnh thanh của Ngài
Mọi sắc tướng, âm thanh, tư tưởng
Hòa hợp trong không tính nhất như.
 
Chúng ta quán tưởng môi trường sống, đàn tràng trở thành cảnh giới Tịnh Độ. Thân khẩu ý bạn, thân khẩu ý chúng sinh trở thành thân khẩu ý giác ngộ của Đức Phật Quan Âm: Mọi sắc tướng là Đức Quan Âm, mọi âm thanh là Lục Tự Đại Minh chân ngôn, mọi tư tưởng là trí tuệ, lòng từ bi, tình yêu thương và sự giác ngộ của Đức Quán Thế Âm.
 
Thân con và chúng sinh đều là thân Quan Âm
Hết thảy mọi âm thanh Lục tự Đại Minh
Hết thảy mọi tâm nguyện của Ngài không ngoài Đại trí tuệ
Nguyện đem công đức này sớm thành tựu Quan Âm
Nhất thiết chúng hữu tình đồng đăng ngôi Thánh vị.

Quý vị Phật tử phát tâm thực hành trì chân ngôn họa hình Đại Bảo Tháp có thể download hình hoạ Bảo tháp theo hình dưới.
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,108,941
Số người trực tuyến: