Pháp tu Bản tôn Phật Quan Âm | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Pháp tu Bản tôn Phật Quan Âm

Tin tức cập nhật mỗi ngày
2 505
Trong tất cả chư Phật, chư Bồ tát thì Đức Quan Âm là một đức Phật siêu đẳng đầy năng lực, ngời sáng, lừng danh với tinh thần đại vô úy cứu khổ cứu nạn. Ngài là hiện thân đại từ bi của mười phương chư Phật, với bản nguyện muốn khai mở, hiển lộ Bồ đề tâm và công đức đại bi sẵn có nơi tâm tất cả hữu...
1 985
Trong kinh điển Mật Thừa, Đức Phật Thích Ca có dạy về sự kiến lập Mạn Đà La vũ trụ bằng cách an vị chư Phật Bản tôn tương ứng với các phẩm chất giác ngộ. Phật Bản tôn không là gì khác, là sự phản chiếu giác ngộ đích thực sẵn có nơi mỗi người, các Ngài hiển diện làm phương tiện thiện xảo để chúng...
3 289
"Tháng Giêng được xem là Tháng của những điều kỳ diệu. Vậy bạn nên nắm lấy cơ hội này và tích lũy công đức bằng cách không làm hại bất kỳ chúng sinh nào, và bằng việc hướng những ý nghĩ, tâm nguyện tích cực và tình yêu thương tới tất cả chúng sinh mẹ" ~ Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa  ...
1 145
Ý nghĩa sắc thân Đức Phật Quan Âm: Trong Kinh Phổ Môn có dạy Đức Phật Quan Âm tùy hiện ba mươi hai ứng thân để lợi ích chúng sinh. Trong Mật Thừa, chúng ta thấy Đức Quan Âm hiện vô số hóa thân như Quan Âm bốn tay, Quan Âm Thập Nhất Diện nghìn tay, Quan Âm hai tay, thậm chí Quan Âm hiện thân...
7 527
Theo lịch sử Phật giáo, Bảo tháp xuất hiện từ thời Phật còn tại thế. Thời đó Ngài Xá Lợi Phất, một đệ tử trí tuệ của Đức Phật đã thị hiện viên tịch trước Phật. Sau lễ trà tỳ, nhục thân của Ngài Xá Lợi Phất để lại xá lợi. Xá lợi được cất giữ trong Tăng xá để mọi người đến chiêm ngưỡng lễ bái. Tuy...
2 043
Avalokiteshvara là đức Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn của lòng từ bi phương tiện thiện xảo thì Chenrezig hay đức Quan Âm Tứ thủ chính là đức Phật của lòng từ bi vô lượng, hiện thân của sự chứng ngộ Tứ Vô Lượng Tâm Từ - Bi - Hỷ - Xả.     Trên phương diện ý nghĩa hình ảnh Bản tôn,...
3 761
Chân ngôn hay âm thanh thanh tịnh có tầm quan trọng đặc biệt trong truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa.  Bản thân thừa này còn được gọi là Mantra hay Chân ngôn thừa. Trong tiếng Phạn, từ “Man” là “suy nghĩ”, và từ “Tra” có nghĩa là “giải phóng bản thân khỏi thế giới vật chất”.Việc kết hợp...
1 225
Sắc thân trắng thanh tịnh Đỉnh đầu Di Đà ngự Tôn nghiêm lực gia trì Bi mẫn nhìn chúng sinh Với đôi mắt hiền từ Quy y trọn một niệm Chí thành con đỉnh lễ. Pháp tu Đức Phật Quan Âm lần này là thực hành trì chân ngôn họa hình Đại Bảo Tháp, một biểu tượng của Mạn Đà La Kim Cương giới hay là...
930
Mỗi chúng ta có thể chưa đủ duyên để xây dựng Bảo tháp thực sự nhưng có thể tạo nên một bảo tháp tâm linh trí tuệ. Đức Phật cũng dạy: “Ai có những tâm nguyện như cầu trường thọ, công danh sự nghiệp, tịnh trừ chướng ngại hãy đến nơi thanh tịnh họa hình Bảo tháp lên cát và bắt đầu trì tụng Chân ngôn...
Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,091,688
Số người trực tuyến: