Kiến lập Bảo tháp tâm linh bằng pháp Trì tháp | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Kiến lập Bảo tháp tâm linh bằng pháp Trì tháp

929
30/08/2016 - 08:00
Mỗi chúng ta có thể chưa đủ duyên để xây dựng Bảo tháp thực sự nhưng có thể tạo nên một bảo tháp tâm linh trí tuệ. Đức Phật cũng dạy: “Ai có những tâm nguyện như cầu trường thọ, công danh sự nghiệp, tịnh trừ chướng ngại hãy đến nơi thanh tịnh họa hình Bảo tháp lên cát và bắt đầu trì tụng Chân ngôn cho đến khi thấy dấu hiệu thành tựu. Hoặc nếu như không đến được những nơi linh địa, thì có thể ngay tại nơi thanh tịnh trong tư gia, họa hình Bảo Tháp trên giấy rồi điểm dấu lên trên Tháp để trì tụng cho đủ Pháp số thành tựu. Khi đó, tất cả tâm nguyện thế gian và xuất thế gian hướng đến giải thoát giác ngộ của người trì Tháp sẽ đều thành tựu viên mãn!”.
Việc xây dựng một bảo tháp cần hai phần:
Xây dựng Bảo tháp bên ngoài là từ vật chất hình thành hình dáng kiến trúc, tượng tháp, sắp đặt, gia trì. Việc xây dựng bảo tháp bên trong chính là trí tuệ và động cơ thanh tịnh.

 
 
  • Nếu chúng ta tu tập phương pháp trì tháp với một động cơ thanh tịnh, trí tuệ, chắc chắn công đức không thua kém gì việc xây một bảo tháp thực sự.

  • Còn nếu chúng ta chỉ thực hành cho có phong trào, cho có quần chúng, thực hành cho đủ số biến để cho thấy rằng ta có thể trì được 10 tháp, 108 tháp, 444 tháp, với một động cơ so bì, không thanh tịnh thì chắc chắn công đức sẽ hạn chế.

Bởi Bảo tháp không chỉ là biểu tượng  giác ngộ được hiện diện bằng kiến trúc xây dựng bên ngoài mà Bảo tháp chính là biểu tượng tâm giác ngộ và trí tuệ Phật. Việc chúng ta trì tụng xây một Bảo tháp tràn đầy tình yêu thương và lòng bi mẫn, tràn đầy Bồ đề tâm thì công đức đó  không thể nghĩ bàn, nhân thiên không thể dùng lời lẽ thông thường tán thán.
 


(Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa trong lễ Khai đàn Pháp hội Tỷ biến chân ngôn, tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên,
2015, )

Pháp tu thực hành trì Tháp này liên quan đến pháp thực hành về Đức Phật Quan Âm, Đức Phật của Lòng Từ bi. Ngài cũng là vị Phật rất gần gũi và được nhiều người dân Việt Nam biết đến. Ngài được coi là  người mẹ hiền, sẵn sàng  hiện các ứng hóa thân khác nhau cứu độ tất cả chúng sinh giải thoát. Thực tế, Đức Quan Thế Âm nêu biểu cho lòng từ bi của mười phương chư Phật, lòng từ bi của chính bản thân chúng ta. Chúng ta hãy cùng bắt tay tự mình tích lũy công đức và trí tuệ bằng cách kiến lập Bảo tháp tâm linh Đức Phật Quan Âm với động cơ thanh tịnh mong muốn đến hòa bình, an lạc cho bản thân, người thân trong gia đình, xã hội và rộng khắp thế giới này.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,091,668
Số người trực tuyến: