Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa Đời Thứ III (1478 - 1523) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa Đời Thứ III (1478 - 1523)

125
18/09/2009 - 00:00


Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa hiện thân đời tiếp theo đản sinh vào năm 1478 với rất nhiều điềm lành thù thắng. Phụ thân là Đức vua xứ Jayul vốn là Phật tử thuần thành, ông dùng Phật Pháp trị vì vương quốc - một miền đất rộng lớn của các kho tàng miền Nam Tây Tạng. 

Ngay từ thuở ấu thơ, Ngài đã bộc lộ nhiều khả năng đặc biệt như giảng Pháp, thuần thục các khí mạch vi tế và có thói quen mắt nhìn bất động như một pho tượng. Năng lực đó do sự tích lũy tu tập thiền định từ nhiều kiếp trước. Ngài cũng nhận ra nhiều đệ tử cũ, những tự viện, đồ dùng kiếp trước của mình và những hành động như vậy diễn ra nhiều đến nỗi cha mẹ Ngài chắc chắn rằng: Ngài chính là hóa thân của Pháp vương Gyalwang. Tuy nhiên, họ vẫn giữ bí mật vì muốn Ngài ở bên mình.

Ngài có thể tự mình đọc các chữ cái, biết cách ghép vần không cần ai dạy, thông minh đến mức chỉ cần đọc qua một lần đã có thể trôi chảy.
Sau đó, Ngài tham học từ rất nhiều bậc Thầy: Ngài Drukchen Rinpoche Ngawang Choekyi Gyalpo; Ngài Lopon Dushapa Shakya Wangchuk; Gelong Rinchen Namgyal; Ngài Drogoen Choekyab cùng nhiều Đạo sư lỗi lạc khác. Ngài đã lắng nghe, suy ngẫm và thiền định vô số giáo pháp đặc biệt là giáo pháp của Truyền thừa Drukpa, của nhiều truyền thừa khác như Truyền thừa Nyingma và các tân phái khác.
Ngài thành thục tất cả các giáo pháp một cách hoàn hảo, minh chứng là đã thành tựu những năng lực thần kỳ như: khắc sâu dấu chân, dấu tay trên đá, tọa thiền kiết già trong hư không và khiến đôi linh chử của Ngài bay lơ lửng trong không trung.

Đấng Yogi Jetsun Rechungpa dưới hình dạng một người hành khất khổ hạnh đã truyền dạy cho Ngài các tinh túy giáo pháp suốt ba tháng. Về sau, Ngài đã chép lại những giáo Pháp này có tên là "Tantra Thắng Lạc Kim Cương Chakrasamvara khẩu truyền của Truyền thừa Maitripa".

Một lần trong kiếp trước đó của Ngài, khi đang nhập thất trên ngọn núi Selje linh thiêng, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa rót đầy chén nước trà có màu sắc của hư không với một loại trà tuyệt hảo. Sau khi nhấp một ngụm trà, Ngài ban phần còn lại cho người phụ nữ sẽ trở thành mẫu thân của mình trong kiếp sau đó là hoàng hậu xứ Jayul. Khi đó Ngài huyền ký rằng: "Đời này ta chỉ đến vùng Tsang trong một thời gian ngắn. Nhưng ta sẽ sớm quay trở lại và kiến lập một trung tâm nhập thất trên đỉnh ngọn Selje quanh năm tuyết phủ. Khi ấy ta sẽ xin ở chỗ của bà."

Đúng như lời huyền ký, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa hóa thân đời thứ III vẫn nhớ tâm nguyện đời trước của mình. Ngài thưa lại với cha mẹ về việc thực hiện kế hoạch xây dựng trung tâm nhập thất và kết quả trung tâm nhập thất được thành lập trên núi Selje. Tỳ kheo Sochog và các đệ tử được giao trọng trách trông nom trung tâm này.

Theo lời dạy của Dakini Trí Tuệ Sukha Siddhi, năm 1506 Ngài Jamyang Choedrag xây dựng tự viện Tashi Thongmon khi vừa hai mươi tám tuổi. Dần dần Ngài mở rộng các trụ xứ này cùng với việc xây dựng chính điện và trang hoàng nơi đây bằng những thứ linh thiêng và quý giá. Ngài cũng thành lập ở đó một trường Đại học Triết Học giảng dạy Tantra. Ngài truyền dạy theo thứ lớp các nghi qũy của ba thừa. Cấp độ bên ngoài tu học về giới của Tiểu Thừa; cấp độ bên trong tu học về Tâm Giác Ngộ và cấp độ bí mật tu học về Kim cương thừa. Ngài biên soạn và ấn tống bộ Giới luật tinh yếu cho tự viện này.

Sau đó, theo lời huyền ký và chỉ dạy của Dakini Trí tuệ, ngôi tự viện được phân chia làm bốn, mỗi phần do một vị Lama và một thị giả lãnh quản. Để đáp ứng nhu cầu của chư Tăng, các vật phẩm cúng dường từ các làng Yur Gong, Tashi Rabton, Thangrel và Ting Ting được phân bổ cho các tự viện.

Năm 1523, Ngài thị tịch nhập niết bàn, trụ thế 45 năm.

Jamyang Choekyi Dragpa - Trích trong cuốn: "The Wand That Opens The Eyes And DispelsThe Darkness of Mind"
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,260,450
Số người trực tuyến: