Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ IX (1823 - 1883) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ IX (1823 - 1883)

114
09/03/2016 - 00:32
 
(Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ IX, Mipham Chokyi Gyatsho)
Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ IX đản sinh năm 1823 tại Gyaltse Numa xứ Tsang. Thượng Sư Pawo Tsuglag Nyinje đã công nhận Ngài là hóa thân của Pháp Vương Gyalwang Kunzig Choekyi Nangwa và ban cho Ngài Pháp danh Jigme Mingyur Wangyi Gyalpo. Năm lên năm tuổi, Ngài được cung thỉnh đến đăng quang tại ngôi Đại Tự Sangag Choeling. Ngài thụ nhận các quán đỉnh, giáo pháp và kinh điển của Truyền thừa Drukpa từ Đức Kyabgoen Chogdra Rinpoche Tenpay Nyima. Ngài thọ giáo pháp Đại Thủ Ấn từ cả hai Đạo sư Chogdra Rinpoche và Je Yongzin Rinpoche.

(Tự viện Druk Sangag Choeling)
 
Năm hai mươi mốt tuổi, Ngài nhập thất miên mật suốt ba năm ba tháng tại Tsari ở Jar Phunag, nguyên là chốn ẩn cư thiền định của Đấng Rechungpa. Ngài dành hầu hết cả cuộc đời để ẩn cư tu tập và thiền định tại những vùng thánh địa.

Khi Ngài cử hành đại lễ tại Tsari, ngay đúng lúc Ngài đang gia trì thì rất nhiều cầu vồng xuất hiện ở trung tâm Mandala, các ngọn đèn tự bật sáng và hương thơm ngào ngạt của thảo dược lan tỏa, tràn ngập khắp vùng.
 
(Vùng Tsari)
 
 Đức Yogi Togden Gachak đến từ tỉnh Kham đỉnh lễ nơi gót sen của Đức Pháp Vương và thỉnh cầu Ngài ban truyền Sáu pháp Du Già của Naropa, các giáo pháp khẩu truyền và năm pháp thực hành của Truyền thừa Drukpa. Ngài truyền dạy cho Đức Togden Gachak tất cả các giáo pháp này và Đức Togden Gachak ở lại Tsari tu tập Yoga tịnh hóa các khí mạch, luân xa vi tế. Sau đó, Đức Pháp Vương dạy rằng: "Vị Thượng sư trong những kiếp trước của con là Đại Thành tựu giả Drubwang Tsoknyi của Truyền thừa Drukpa, nay con hãy đến gặp Ngài".

Vâng lời dạy của Ngài, Đức Togden Gachak tới tỉnh Kham gặp Ngài Tsoknyi Rinpoche, thụ nhận các giáo pháp khẩu truyền và đạt được toàn giác. Sau đó, Đức Togden Gachak xây dựng tự viện Gachak ở huyện Nangchen và hoằng dương chính Pháp của Truyền thừa thực hành.
 
 
 
(Bản đồ tỉnh Kham)
 
Ngoài các hoạt động hoằng dương Phật pháp trên, Đức Pháp Vương còn trùng tu lại hai ngôi đại tự viện Ralung và Druk vốn là trụ xứ chính của Truyền thừa. Ngài giáo hoá và thu nhận rất nhiều Ttăng Ni vào các ngôi tự viện và phát triển nghi lễ thực hành tại đây. Năm 1883, sau khi đã để lại những lời huyền ký rõ ràng nơi chốn của hóa thân đời sau, Ngài thị hiện viên tịch, trụ thế 60 năm.

Nguồn: Biographies - 9th Drukpa- http://www.drukpa.org
Mipham Chokyi Gyatsho - Trích trong cuốn: "The Wand That Opens The Eyes And DispelsThe Darkness of Mind"

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,457,129
Số người trực tuyến: