Giáo pháp | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Giáo pháp

Tin tức cập nhật mỗi ngày
662
Mục đích Đức Phật ứng hiện thế gian vì một Đại nhân duyên: “Khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến”. Bởi vậy, Ngài đã tuyên thuyết tám vạn bốn ngàn pháp môn đều không nằm ngoài các giáo lý của Kinh thừa (Nguyên thủy Phật giáo, Đại thừa Phật giáo) và Mật thừa (hay Phật giáo Kim Cương thừa)....
213
Drukpa Việt Nam xin giới thiệu những chia sẻ của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa trong chương trình Talk Viet Nam, tại trường quay S10, Đài Truyền Hình Việt Nam với chủ đề "Thời Đại, Trí Tuệ, Tình Yêu Thương và Hành Động, tháng 11/2011.
213
  Ý NGHĨA NÊU BIỂU SẮC THÂN BẠCH ĐỘ PHẬT MẪU   Đức Bạch Độ Phật Mẫu sinh ra từ một trong hai giọt nước mắt bi mẫn của Đức Phật Quan Âm để phổ độ chúng sinh, trong Kinh điển Đại thừa là tức là Bồ Tát Đa La còn được xưng...
392
Ý NGHĨA NÊU BIỂU SẮC THÂN ĐỨC PHẬT KIM CƯƠNG TÁT ĐOẢ Kim cương tiếng Phạn gọi là Bạt Chiết La, tức là phần tinh chất trong vàng, tính của nó kiên chắc sắc bén luyện trăm lần cũng không tiêu tan cho nên trong Kinh Phật thường dùng Kim cương làm ví dụ cho nghĩa kiên cố, sắc bén. Mật...
391
    Nhiếp Chính Vương Drugu Choegyal Rinpoche khai thị   Samaya là một thuật ngữ được sử dụng trong Kim cương thừa, liên quan đến quản đỉnh và bậc Thầy trao truyền quán đỉnh, như bậc Căn bản Thượng Sư được kết nối trong sự thực hành. Phần lớn thời gian , mọi...
117
Bạn thường bị ảnh hưởng, chi phối bởi những xúc tình tiêu cực của chính mình; si mê, sân giận, ái dục và ghen tị,... những xúc tình này là nguyên nhân gây đau khổ phiền não triền miên. Chuyển hóa cảm xúc Hầu hết chúng ta đều bị cảm xúc chi phối. Khi giận dữ một ai đó thì chúng ta...
548
KIM CƯƠNG THƯỢNG SƯ Khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Dokhampa Nếu như không biết mục đích, cách thức của việc tìm cầu Thượng sư giác ngộ cũng như làm thế nào để trở thành một đệ tử chân chính, tôi cho rằng: Hầu như không thể tu tập Vajrayana (Kim Cương Thừa). Từ cách...
98
    Khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa  Chúng ta đang đàm luận về Vô Úy trong thời mạt Pháp, về thời đại hắc ám ngày nay hay nhiều người còn gọi là thời đại suy đồi. Chúng ta nói: “Thời mạt Pháp” có nghĩa là một khoảng thời gian hắc ám. Ta luôn...
113
  THẾ GIỚI HOÀ BÌNH   Khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa  Để bắt đầu, chúng ta hãy khoan luận bàn đến nền hòa bình thế giới mà hãy tập trung vào sự an bình trong từng cá nhân. Nếu trong mỗi chúng ta không có sự an bình, thì làm sao có thể kiến...
314
  VÔ UÝ TRONG THỜI MẠT PHÁP Khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa Chủ đề VÔ ÚY thường được đàm luận và chú trọng rất nhiều trong đạo Phật. Tôi nghĩ rằng, các tôn giáo khác cũng có những luận giải về vô úy nhưng có lẽ họ có cách nhìn nhận khác. Tuy nhiên, về...
770
Tôi sẽ nói với các bạn ý niệm chung về Guru Yoga. Tiếng Tạng, Guru Yoga là “Lamai Naljor”. Từ Lama có nghĩa là Vô Thượng sư, có nghĩa là Thượng sư có những phẩm hạnh cao quý siêu việt mà không một người bình thường nào có được. Những phẩm hạnh như vậy nghĩa là Lama. Thượng sư cần có bổn...
285
    Sau nhiều thiện xảo công phu tìm được Căn bản Thượng sư cho mình thì điều quan trọng là bạn phải thực sự vâng theo Ngài. Tương tự như tìm việc làm, khi đã tìm được một công việc cụ thể, bạn phải thực hiện theo những quy định của công việc và phải biết được giá trị, tầm...

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 615,382
Số người trực tuyến: