HỒ MANASAROVAR và tự viện Truyền thừa Drukpa | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

HỒ MANASAROVAR và tự viện Truyền thừa Drukpa

249
03/03/2016 - 12:22

NHIỄU QUANH HỒ MANASAROVAR

Có tám ngôi tự viện nằm xung quanh Hồ Manasarovar: Sewa Lung ở phía đông; Nye-go ở phía đông nam; Thrue-go ở phía nam; Go-tsug ở phía tây nam; Thrue-go ở phía tây; Ja-kyib ở phía tây bắc; Bon Ri ở phía đông bắc; và Lang-na ở phía bắc. Tự viện Sewa Lung Gompa thuộc Truyền thừa Drikung, Nye-go Gompa thuộc Truyền thừa Sakya, và Bon-Ri thuộc giáo phái Bon. Các ngôi tự viện khác đều do Truyền thừa Drukpa xây dựng.

Thrue-go Gompa
 

http://www.drukpacouncil.org/images/resources/monasteries/kailash/Thruego.jpg

(Thrue-go Gompa)
 

Một hành giả yogi của Truyền thừa Drukpa tên là Gyiwa đã xây dựng nên Thrue-go Gompa. Thoạt đầu đó chỉ là một ngôi chùa nhỏ chỉ có thể chứa được vài người. Về sau, một hậu duệ của Ngài Ra Lotsawa đã dựng nên một quán trọ có bốn cột trụ và bao quanh bởi các điện thờ.. Đức Pholha Theji Sonam Tobgyal đã nhập định và trao truyền chủ quyền cai quản Thrue-go cho tự viện Shephel Ling và chủ quyền cai quản Dzu-thrul Phug cho Truyền thừa Drukpa.

 

Jiwu Gompa

http://www.drukpacouncil.org/images/resources/monasteries/kailash/Jiwu.jpg

(Jiwu Gompa bên đỉnh Kailash)

 

Jiwu Gompa nằm trong một tảng đá hình trái tim. Thượng sư Liên Hoa Sinh đã trụ lại bảy ngày trong hang động này trên đường đi nhiếp phục quỷ thần phía nam của vùng miền Tây vào năm 876 sau Công Nguyên, và Ngài đã để lại dấu chân tại nơi này. Tự viện đã bị phá hủy trong thời kỳ cách mạng văn hóa và được phục hưng lại năm 1983. Ngôi tự viện do Ngài Kyabje Chogdra Rinpoche từ Tự viện Dra Dingpoche Drondup Thongmon của Truyền thừa Drukpa cai quản.


Ja-kyib Gompa

Ja-kyib Gompa là hang động nơi năm trăm vị A La Hán trong đoàn tùy tùng của Đức Thế Tôn đã trụ lại khi viếng thăm Kailash. Đức Drikung Chen-nga Sherab Jungne cùng với các thiền sư đã an trụ rất lâu trong hang động này. Hang động này vẫn thuộc về Truyền thừa Drukpa cho tới về sau, khi Đức Tsangnyon Heruka tới đây và dựng nên một trung tâm nhập thất phát triển thịnh vượng. Sau đó ngôi tự viện này do Truyền thừa Drukpa tại Bhutan quản lý. Tuy nhiên, đa số các hang động trong vùng đã bị nhấn chìm dưới lòng hồ trong thời kỳ quân Hasak xâm chiếm vào năm 1941 và chỉ còn lại bốn hang động. Ngôi tự viện được các Phật tử của Truyền thừa Drukpa ở Bhutan xây dựng đã bị phá hủy trong thời kỳ cách mạng văn hóa và cho tới tận bây giờ vẫn chưa được khôi phục.

Langna Gompa

Langna Gompa nằm trên một dải đồi trông tựa như vòi của một con voi. Vì vậy mà ngôi tự viện mang tên Langna, có nghĩa là “Vòi Voi”. Tự viện được Đức Nyemowa Samten Phunsok thuộc Truyền thừa Drukpa Trung kiến lập sau khi Ngài đã nhập thất nhiều năm trên núi Kailash. Hóa thân đời sau của Ngài là Đức Kunga Lodo Nyingpo đã xây dựng ngôi tự viện theo mô hình tự viện Drikung Yangri Gar Gompa. Sau khi bị phá huỷ trong cách mạng văn hoá, Langna Gompa được phục dựng một phần vào năm 1986.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,232,084
Số người trực tuyến: