Những hiểu lầm về Tam thừa Phật giáo | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Những hiểu lầm về Tam thừa Phật giáo

884
13/06/2017 - 08:52
(Trích khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Pháp hội Pháp Vũ Rồng Thiêng 2017 - Tịnh thất Tây Thiên, Vĩnh Phúc)

 

 

Hiểu rõ ràng về Tam thừa hay Quy y, Bồ Đề Tâm và Kim Cương thừa, từ đó có chính kiến là rất quan trọng. Rất nhiều người hiểu sai về bản chất của Quy y, Bồ Đề Tâm và Kim Cương thừa. Do có hiểu biết lệch lạc, tà kiến nên họ cho rằng Tam thừa là 3 trường phái hoàn toàn khác nhau. Họ bám chấp và sinh ra tà kiến, không thể ứng dụng vào sự thực hành. Chẳng hạn như ở Sri Lanka, là một đất nước Phật giáo nguyên thuỷ thì thường Phật tử không tin tưởng vào Đại thừa, chê bai Đại thừa. Hay một số nước Phật giáo Đại thừa thì lại chê bai Nguyên thuỷ Phật giáo. Rồi người tu tập Kim Cương thừa thì lại chê bai cả Đại thừa và Nguyên thuỷ Phật giáo. Chúng ta cứ chê bai lẫn nhau mà không biết được rằng, ý nghĩa Đức Phật dạy Tam thừa là các nấc thang tu tập mà “không thể tách rời nhau”.

 

 

Việc tu tập cần phải có thứ lớp, có nền tảng, cho nên phải trân trọng từng bước của mỗi thừa Phật giáo. Nếu chúng ta không hiểu rõ và không có chính kiến, chắc chắn dù tu tập tinh tiến tới đâu chúng ta cũng không thể đạt giác ngộ giải thoát.

 

Pháp tu mở đầu Ngondro gồm cả Tam thừa

 

 

Rất đáng tiếc nếu các Phật tử lại chia chẻ mỗi thừa trong Phật giáo, rồi không tin, tu tập bỏ qua các thứ lớp, không chịu bắt đầu từ nền tảng căn bản, chỉ thích cái ngọn. Chúng ta cần hiểu rằng Tam thừa là một “con đường hoàn hảo” mà Đức Thế Tôn đã truyền dạy, chúng ta trân trọng và đi đứng từng bước. Vì vậy, các bậc Thầy trong Kim Cương thừa đã sáng lập Pháp tu mở đầu Ngondro, chứa đủ cả Tam thừa. Phần Nguyên thuỷ và Đại thừa có trong Quy y, lễ lạy, phát Bồ Đề Tâm; sau đó chúng ta tu tập Kim Cương Tát Đoả, cúng dường Mandala hay thực hành pháp Guru Yoga, đây là những phần căn bản của Kim Cương thừa. Như vậy, trong một Pháp tu mở đầu Ngondro cũng gồm đủ cả Tam thừa.

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,223,244
Số người trực tuyến: