Tara Yuldhog - Khóa lễ Độ Mẫu Quan Âm Hộ quốc An dân thù thắng | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tara Yuldhog - Khóa lễ Độ Mẫu Quan Âm Hộ quốc An dân thù thắng

2309
15/03/2018 - 14:53

Khóa lễ Tara Yuldhog là gì?

 

Tara Yuldhog là Nghi quỹ thuộc về Tantra Mật thừa cao cấp chuyên để hộ quốc an dân, khiển trừ chướng ngại. Trong tiếng Tạng, Yul là sự “chướng ngại”, Dhog là “tịnh trừ”. Khóa lễ có hai mục đích:

 

16797957_1413746465324711_3650901866717335804_o.jpg

 
  • Một là khiển trừ những chướng ngại không mong muốn như bị yểm bùa, nguyền rủa, bệnh tật hiểm nghèo, hãm hại từ long thần, quỷ thần hoặc gặp những chướng họa, những điều không may mắn, dịch bệnh, hay các mâu thuẫn pháp lý, dính mắc vào mâu thuẫn giữa chư Thiên và Quỷ thần.

  • Hai là tiêu trừ các tội nặng như phá Tam muội da giới, Ngũ nghịch trọng tội cũng có thể được khiển trừ trong Khóa lễ này.

 

15875417_1369965473036144_2277466034011761944_o.jpg

 

Thực hành khóa lễ Tara Yuldohg giúp viên mãn tâm nguyện, với cả lợi ích ngắn hạn và dài hạn.

 
  • Về ngắn hạn, năng lực tâm linh của khóa lễ sẽ triệu thỉnh sự bảo hộ của chư Bách thần hộ pháp, giúp khiển trừ mọi ma quỷ tổn hại, quốc gia thịnh vượng bình an, không vướng vào nạn chiến tranh, đói nghèo, hạn hán; dân chúng no ấm, sung túc.

  • Về lợi ích dài hạn, với sự gia trì bi mẫn của Đức Phật Quan Âm Độ Mẫu Tara, chúng ta sẽ trưởng dưỡng những phẩm chất tình yêu thương, lòng từ bi, Bồ đề tâm, vô thường và xả ly để cuối cùng có thể nhập được vào thánh chúng của Đức Tara.

 

Cuối khóa lễ có Nghi thức đốt đặc biệt để khiển trừ chướng ngại.

 

16796914_1413746251991399_2644521709243509360_o.jpg

 

Một số câu chuyện lịch sử

 

Trong quá khứ, các bậc thượng thủ như Đức Liên Hoa Sinh, Đức Long Thọ và nhiều chư Thượng sư giác ngộ đã cử hành khóa lễ này. Có một số câu chuyện về khóa lễ này như sau:

 

  • Câu chuyện thứ nhất: Trước đây tại nước Ấn Độ cổ có vị Quốc vương tên là Deva đã mắc tội phá hủy Phật pháp và phạm nhiều ác nghiệp đến mức các quỷ thần và Bản tôn đã tức giận gây nên dịch bệnh và bạo loạn trên khắp vương quốc. Sau đó, Đức Vua và chư hầu đã thỉnh cầu Đức Liên Hoa Sinh cử hành khóa lễ Dolma Yuldhog. Với khóa lễ này, Đức Liên Hoa Sinh đã hàng phục tất    cả quỷ thần, xua tan mọi bất hạnh ám chướng. Từ đó, Đức Vua đã quy thuận trở thành Phật tử và đất nước được thịnh vượng, an bình. Cũng trong một dịp khác, Đức Liên Hoa Sinh đã cử hành khóa lễ này và cứu hàng nghìn người khỏi một vùng dịch bệnh.

 

  • Câu chuyện thứ hai: Một tên trộm đã ăn trộm tấm da hổ - phẩm vật mà người dân làng nọ cúng lên những quỷ thần. Các quỷ thần thế gian đã tức giận khiến cho người dân cả ngôi làng bị mắc bệnh điên. Đúng lúc Đại Thiền giả Dharma Shri ở một ngôi làng gần đó, với lòng từ bi Ngài đã cử hành nghi lễ Dolma Yuldhog giúp người dân ngôi làng khỏi bệnh. Nhờ sự gia trì của Khóa lễ mà ngôi làng còn đạt được sự thịnh vượng trong thời gian dài sau     đó.

 

  • Câu chuyện thứ ba: Thời xưa có một vị vua vì ra lệnh đốt các hình ảnh của Phật, kinh sách và Bảo tháp nên đã đem lại vô số khổ đau cho thần dân của mình. Với lòng từ bi, Đức Long Thọ đã cử hành khóa lễ Dolma Yuldhog cầu nguyện cho nhân dân nước ấy. Năng lực của khóa lễ mạnh đến mức vị vua đã ngay lập tức được chuyển hóa thành một Phật tử và Phật pháp không chỉ được khôi phục mà còn tăng huy hơn nữa tại vương quốc này. Vì thế mà khóa lễ này được biết đến là khóa lễ hàng phục những tà kiến và những kẻ thù của Phật pháp.

 

  • Câu chuyện thứ tư: Ở phía nam của Kapila, một vị vua tên là Badra Shir đã phạm phải vô số ác nghiệp khiến vương quốc bị nạn thiên tai mưa đá, dịch bệnh và chiến tranh hoành hành. Đức Long Thọ một lần nữa cử hành khóa lễ Dolma Yuldhog và giúp đất nước này không còn dịch bệnh và chiến     tranh. Sau đó vương quốc phát triển thịnh vượng, người dân luôn gặp mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi.

 

16797999_1413745158658175_7324353563305858961_o.jpg

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 2,219,851
Số người trực tuyến: