Hình ảnh | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Hình ảnh

Tin tức cập nhật mỗi ngày
3
View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/316-c-phap-vng-gyalwang-drukpa-i-th-xii-ti-chua-ph-quang-ngay-2503#sigFreeId38c6fcb8b0  
8
View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/310-c-phap-vng-gyalwang-drukpa-i-th-xii-ti-chua-ha-tien-ngay-2003#sigFreeIdca0e937079  
3
View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/311-c-phap-vng-gyalwang-drukpa-i-th-xii-ti-h-long-ngay-2103#sigFreeId81f53d05f6  
13
View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/312-c-phap-vng-gyalwang-drukpa-i-th-xii-trong-bui-phng-vn-vi-bo-in-t-vietnamnet-ngay-2403#sigFreeId90b4b05d63  
4
View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/313-c-phap-vng-gyalwang-drukpa-i-th-xii-ti-chua-an-hu-ngay-2403#sigFreeIdf70ef09478
21
View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/301-c-phap-vng-gyalwang-drukpa-i-th-xii-ti-chua-tay-thien-ngay-1903#sigFreeId6f630e9fc1
4
View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/303-v-iu-kim-cng-tha-ti-chua-tay-thien-ngay-2003#sigFreeIdd56a1f2469
6
  View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/297-c-phap-vng-gyalwang-drukpa-i-th-xii-ti-chua-tay-thien-ngay-1803#sigFreeId7de5bddca1
15
View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/296-c-phap-vng-gyalwang-drukpa-i-th-xii-ti-chua-hoang-long-ngay-1603#sigFreeIdadf1fb447a  
9
View the embedded image gallery online at: http://drukpavietnam.org/index.php/thu-vien/hinh-anh/292-c-phap-vng-gyalwang-drukpa-i-th-xii-ti-chua-hoang-long-ngay-1603#sigFreeIdca86312784  

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,030,609
Số người trực tuyến:
Pháp hội Đại Bi Quan Âm 2018
Từ ngày 14/03 - 02/04/2018: Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Truyền thừa Drukpa cử hành pháp hội cầu nguyện quốc thái dân an tại miền Bắc và miền Nam XEM LỊCH CHI TIẾT