Sách nói | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Sách nói

Tin tức cập nhật mỗi ngày
526
Chúng ta không thể kiểm soát ngoại cảnh cũng như những gì xảy đến với mình: chẳng hạn như nếu chúng ta rơi phải hoàn cảnh nghèo khó đến mức không có nổi miếng cơm manh áo, hoặc ai đó cố tình hãm hại chúng ta, hay chúng ta bị bệnh tật, ốm đau, tai nạn và phải chịu nhiều đau đớn, khi ấy chúng ta có...

Trang

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 690,581
Số người trực tuyến: