Video "Đi tìm sự tự tin" - Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa khai thị | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Video "Đi tìm sự tự tin" - Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa khai thị

196
13/02/2017 - 09:00
Nhìn chung, nếu bạn phát tâm và nỗ lực làm những điều tốt vì mọi người, bạn sẽ tự nhiên có được sự tự tin. Nếu bạn không để tâm tới việc làm gì để lợi ích cho mọi người, cho thế giới xung quanh, thật khó để bạn cảm thấy tự tin. Bởi vì bạn chỉ luôn hành động vì mình, chẳng làm được việc gì vì người khác. Rốt cuộc bạn cũng chẳng nhận được gì. 

Tôi khuyên các bạn hãy bắt đầu làm một điều gì đó vì người khác, để có được sự tự tin. Bạn có thể làm bất cứ điều gì, miễn là mang lại lợi ích cho người khác. Đây là phương tiện thiện xảo, nhưng nhiều người không hề biết đến. Họ không hiểu bạn đang nói gì. Chỉ khi bắt tay vào làm, bạn sẽ hiểu. Nếu bạn chỉ nghĩ hoặc suy luận thì bạn sẽ không hiểu điều đó nghĩa là gì, bạn sẽ không cảm thấy tự tin cho tới khi bạn làm được việc gì tốt vì người khác. “Như vậy nghĩa là sao? Tôi không hiểu”. Điều này tất nhiên khó hiểu, nếu bạn chỉ muốn lý giải bằng tư duy. Hãy thử làm, bạn sẽ lập tức cảm nhận được. Bạn sẽ cảm thấy vô cùng tự tin, vì bạn thấy hạnh phúc, hài lòng và có thể hơi tự hào một chút. Bạn tự nhủ “Mình đã làm được. Ôi, mình không thể tin được, nhưng thật sự là mình đã làm”. “Ôi, thật tuyệt vời, mình là người tử tế”. Mặc dù điều này nghe có chút ngã mạn, song ít nhất bạn sẽ thấy rất dễ chịu khi làm một việc tốt. 

Điều này giống như khi người mẹ sinh em bé. Đứa bé thật đáng yêu, bạn cảm nhận rõ ràng đó là em bé do bạn sinh ra. Bạn đã mang một sinh linh nhỏ bé đến với thế giới này. Bạn cảm thấy vô cùng đặc biệt. Thật khó diễn tả thành lời, song dù không thể tưởng tượng, không thể diễn đạt, bạn vẫn có cảm giác thật đặc biệt. Cũng nưh vậy, khi bạn làm việc tốt, bạn cảm thấy tự tin. Tôi nghĩ các bạn sẽ hiểu, vì tôi thấy mọi người ngồi đây, ai cũng toát lên vẻ tự tin. Nếu không phải là tất cả mọi người, thì chắc chắn đa số người dân ở Hamburg đều khá tự tin. Cũng vì vậy mà người dân ở đây rất hạnh phúc. Tôi tin như vậy. 

Finding Confidence

Overall, if you do manage, if you do put your effort into doing some good things for others, the confidence automatically comes. If you don’t manage yourself to do something beneficial for the rest of the world, or for others, you will have very difficult to have confidence in yourself. Because you have not been doing nothing for others. Always doing something for you. But you are not really getting anything. 

It’s very much recommendable to do something for others in order to bring some confidence. No matter what you do, you have to do it for others. That is the skillful methods. But it is very secret for many people. They don’t understand what you are talking about. If you do it, then you understand. Only then you will understand. If you don’t do it, if you just psychologically or intellectually you don’t understand what does that mean, you will not have confidence if you don’t work for others, if you don’t do anything for others. “What do you mean? I don’t get it”. They will say that. It’s of course not intellectually understandable. But if you do it, you will feel it right at that moment. You will get tremendous confidence in a form of happiness, contentment and maybe a little bit of pride also. You may feel that “I made it. Wow, I never thought that I would make it. But now I made”. “Wow, very good, I am somebody”. Not only just egoistically speaking but you really can see that there is some creation that I did. So you feel very good. 

Similar kind of thing as for a woman to have a baby. Such a lovely baby. So you feel that I made it. I have contributed something in the world. You can feel something very special. Maybe it is not expressible or imaginable or but unimaginably, inexpressibly, you have some special feelings. Same thing, when you do it, then you can feel confidence. This is what we are going to talk about. I think everybody will understand, because here not much problem of people having no confidence. I don’t think so. I wouldn’t say all, but many Humburg people I think they really have confidence in them. That is the reason they are happy. I would think so.


Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,434,761
Số người trực tuyến: