Video "Lòng từ bi" - Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa khai thị | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Video "Lòng từ bi" - Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa khai thị

151
11/02/2017 - 21:54

(Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa khai thị)
 

"Thật lòng mà nói, lòng từ bi thường không được thực hành một cách đúng đắn. Khái niệm “từ bi” bị lạm dụng ở rất nhiều quốc gia, bởi rất nhiều công ty, tổ chức phi chính phủ và bản thân các cá nhân. Vì vậy, ngày nay mọi người không thật sự coi trọng ý nghĩa của “lòng Từ bi”. Bởi họ không hiểu vấn đề rốt ráo. Hầu hết mọi người không hiểu từ bi là gì? Có thể một số người hiểu được, nhưng khi xét tới kết quả của lòng từ bi, thì hóa ra lại đều vì động cơ vị kỷ, tăng trưởng bản ngã. Không có điều gì tốt đẹp được tạo nên phía sau những hành động nhân danh lòng từ bi".

Compassion 

To tell you the truth, compassion has not been successfully practiced. Compassion has been abused. The word “compassion” has been abused by many countries, many individuals, many companies, NGOs, etc. So now people do not really respect the word “Compassion”. Because they don’t understand. Mostly they don’t understand what is compassion. And maybe few of them understand but when it comes as the result of compassion, it always comes to selfishness, self-building skills. It is nothing beautiful outcome out of compassion.
 

 

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,429,472
Số người trực tuyến: