Video "Ý nghĩa của cuộc sống" - Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa khai thị | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Video "Ý nghĩa của cuộc sống" - Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa khai thị

388
17/02/2017 - 09:34
Ý NGHĨA CỦA CUỘC SỐNG

Tôi vẫn thường chia sẻ thông điệp “Sống để Yêu thương”. Tôi đi khắp nơi trên thế giới để hoằng dương Phật pháp và truyền tải tinh thần “Sống để Yêu thương”. Dù bạn theo tôn giáo nào, bạn tin hay không, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là mỗi người cần sử dụng nguồn năng lượng tốt đẹp vốn sẵn đủ trong tâm, mà chúng ta gọi là “Tình Yêu thương”, theo đúng cách. Đó cũng điều tôi muốn thỉnh cầu các bạn. Tôi muốn kêu gọi, khuyến thỉnh tất cả mọi người trên trái đất cùng sử dụng nguồn năng lượng tình yêu thương đúng cách, thông qua các thiện hạnh lợi tha, lợi ích chúng sinh, những việc làm ích lợi cho môi trường như trồng cây, làm sạch nguồn nước, nguồn không khí, v.v.. Đối với tôi, đó sứ mệnh phụng sự nhân loại....


LIVING

Actually there is a Live to Love. Because I am going around the world promoting the idea of Live to Love. It doesn’t matter whether you are a believer or not, whether you are religious minded or not. It doesn’t matter. But one needs to utilize one’s own beautiful energy which we call “Love” in a right direction. This is what I have as the request or as perseverance. I would pursue or recommend or request everybody in the world to use their beautiful energy of love in a right direction through interacting with the people, interacting with the trees, plantation, cleaning the environment such as cleaning the water and air, etc. All these things are my mission...


Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 1,434,767
Số người trực tuyến: