"Cầu nguyện cúng dàng đèn" - Khai sáng trí tuệ cho một năm mới hanh thông | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

"Cầu nguyện cúng dàng đèn" - Khai sáng trí tuệ cho một năm mới hanh thông

10778
18/02/2021 - 06:08

Năm mới là một thời điểm rất mạnh mẽ để chúng ta tích lũy thiện nghiệp và gia tăng cam kết đối với cả việc thực hành và tu học. Tất cả chúng ta nên tận dụng năng lượng của sự kiện thần diệu này để hỗ trợ trong hành trình tiến tới giác ngộ của bản thân. Trong các thiện hành nên thực hành những ngày đầu năm mới, cúng dàng đèn bơ là pháp cúng dàng mãnh liệt nhất bởi lẽ ánh sáng của chúng tượng trưng cho trí tuệ. Nhờ năng lực của tích lũy này, chúng ta có thể loại trừ mọi bất toàn của đôi mắt vô minh của mình và đạt đến tuệ nhãn toàn giác của Phật.

Dâng cúng đèn là cúng dàng tính thấy lên mắt Phật. Vì mắt Phật là mắt trí tuệ, nên chúng không có sự đối nghịch của sáng hay tối. Ngay khi ngọn đèn xua tan bóng tối, ánh sáng của ngọn đèn biểu hiện sự tan biến của bóng tối vô minh và chứng đắc trí tuệ sáng suốt của Phật. Mắt thường của chúng ta, dù sao đi nữa vẫn bị che lấp bởi bóng tối của hai bất tịnh – Một bất tịnh thô là cảm xúc phiền não (ngã chấp) và một bất tịnh vi tế là sở tri chướng (pháp chấp). Phật không có tâm mong cầu đối với mọi món dâng cúng, nhưng chúng ta cúng dàng để tích lũy công đức và trí tuệ cho chính mình. Nhờ năng lực của tích lũy này, chúng ta có thể loại trừ mọi bất toàn của đôi mắt vô minh của mình và đạt đến tuệ nhãn toàn giác của Phật. 
Khi chúng ta cúng dàng ánh sáng, kết quả của nó là sự chứng ngộ trí tuệ Tịnh quang trong đời này; xóa sạch tâm phân biệt, dẹp tan sự rối loạn và nhận ra Tịnh quang trong cõi Bardo; và tăng trưởng trí tuệ trong mỗi đời sống cho đến khi đạt được giác ngộ.

Đèn bơ cũng được cúng dàng và hồi hướng cho người chết để dẫn họ đi trong Bardo bởi ánh sáng trí tuệ. Chúng ta cũng cầu nguyện rằng ánh sáng này sẽ soi đường cho toàn thể chúng sanh trong sáu cõi, tịnh hóa mọi che chướng của họ để họ có thể đánh thức tuệ giác chân thật của chính mình. Với niềm tin và lòng sùng kính chân thành, hãy quán tưởng rằng vô số thiên nữ cúng dàng sẽ dâng cúng vô lượng ánh sáng đến toàn thể chư Phật, Bồ tát và Thánh chúng.

Theo truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa, chúng ta tích lũy công đức để tạo ra những hoàn cảnh thuận lợi trước mắt như sức khỏe, giàu sang và trường thọ và sâu xa hơn là hiển lộ bản tính trí tuệ của chính chúng ta.

 

Đức Phật Thích-Ca Mâu - Ni đã dạy 10 lợi ích của việc cúng dàng ánh sáng trong Kinh Phạm Âm:
01. Trở thành ngọn đèn của pháp giới;
02. Có huệ nhãn thanh tịnh nhìn thấy các cảnh giới vô hình ngay trong thân người;
03. Thành tựu thiên nhãn thông;
04. Đạt được trí tuệ thấu suốt thiện pháp và bất thiện pháp;
05. Loại trừ tâm bám chấp vào sắc tướng; 
06. Luôn sống trong ánh sáng trí tuệ;
07. Có được tái sinh trong thân người hay chư thiên;
08. Vui hưởng cuộc sống giàu sang phú quý;
09. Sớm được giải thoát;
10. Chóng đạt giác ngộ.

 

 

(Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn trong chuyến bộ hành triều bái Thánh tích Phật giáo gần đỉnh Linh Thứu)
 

OM AH HUNG/

 

Thân đèn bơ chúng đệ tử cúng dàng

Nguyện trải khắp đại thiên thế giới

Thân đèn bơ tựa Tu Di Sơn Vương

Nguyện ánh đèn rọi mười phương thế giới!

Từ cõi Trời hữu đỉnh trên cao

Xuống thẳm sâu A Tỳ Địa ngục!

Ngọn đèn bơ ngập tràn sáng rực rỡ

Trước mắt biếc của Bồ tát, Như Lai

Trong mười phương thế giới ba đời!

Khi màn đêm vô minh tâm thức

Của hữu tình tiêu tan hết sạch,

Nguyện ánh sáng Trí tuệ Bản lai

Đại thanh tịnh rực rỡ chiếu soi ! 

 

OM BENDZA ALOKE SHRI/

Nguyện ánh sáng rực rỡ huy hoàng

Của ngọn đại tuệ đăng thiêu trụi

Mọi độc tố tâm nhiễm ô phiền muộn

và tiêu trừ hắc ám vô minh.

Giống vầng dương chói lọi thanh bình

Trên bầu trời không gợn mây quang đãng,

Nguyện ánh đèn mãi bừng bừng tỏa sáng

Chiếu muôn nơi, trải khắp mười phương!

 

OM NAMA SARWA TATHAGATA BENDZA AHLOKE

PrATISHTSHA PUDZA MEGHA SAMUTrA SAPARANA

SAMAYE AH HUNG/

 

OM AH HUNG/

 

Nơi đây Mandala Đại Lạc, nơi linh thiêng thù thắng cát tường

Tất cả chúng con huynh đệ Kim cương,

từ khắp chốn cùng nhau vân tập

Nhờ cùng chung những lời xưa thệ nguyện

Chúng con nay xin bày biện biển mây,

xin cúng dàng những trân phẩm diệu vời

Nhờ sức quán tưởng quảng cúng dàng biến mãn,

vô lượng vô biên vô cùng vô hạn

Thành tựu tích lũy hai tư lương,

Phúc Tuệ nay thù thắng diệu tường,

Quyết một lòng phát tâm theo chính đạo,

đường Đại thừa lợi quần sinh hảo diệu.

Nguyện nương nhờ thần lực thiện hạnh này,

thiện hạnh thù thắng tiếp trong đời vị lai,

Lâm chung thấy vạn pháp đều như huyễn,

bất khả tư nghì trong Bardo tái sinh,

Nguyện Thủy giác cùng Bản giác dung hòa,

cho chúng con được hoàn toàn giác ngộ!

Trên con đường quang minh chính đạo,

quyết viễn ly sợ hãi hiểm nguy,

Nguyện hải hội chư Bồ tát hộ trì,

Nguyện Phật Di Đà lượng ban tiếp dẫn,

Nguyện được cứu thoát khỏi luân hồi biển thẳm!

Vãng Tịnh độ Đại Lạc Liên Hoa

Nơi bình yên, diệu cát, chan hòa

Nguyện hạ sinh trên đài sen trân báu

Diện kiến Thế tôn Đấng toàn tri đại diệu

Nghe Pháp âm thù thắng gội nhuần,

Nguyện đi theo đường giải thoát tột cùng,

Quả Giác ngộ chu viên toàn hảo!

Nguyện tấn tốc trở thành bậc dẫn đạo

Chở chúng sinh khắp Pháp giới hư không,

đến bến bờ hạnh phúc vô cùng!

Nguyện tuệ đăng chiếu diệu quang soi sáng

Xua nghiệp chướng, màn đêm phiền não chướng!

Đường giải thoát biến mãn quang minh!

Nguyện tuệ đăng mãi chiếu sáng soi đường

Dẫn đến miền Tây Phương Tịnh độ,

cõi an vui bất biến thường hằng!

 

(Sau khi tụng xong bài kệ, hành giả an trí ngọn đèn bơ xuống bàn thờ cúng dàng)


(Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa cúng dàng đèn tại Bảo tháp Swambhunath)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,044,074
Số người trực tuyến: