Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Kim Cương Thủ | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Kim Cương Thủ

5361
23/03/2016 - 21:38

ĐỨC KIM CƯƠNG THỦ 
VAJRAPANI

 Chủng tử tự: HUNG
Tâm chân ngôn: OM BENZA TSA NA DA MAHA ROKYA NA HUNG PHET/

 
Đức Vajrapani Kim Cương Thủ Mật hiệu Bí Mật Chủ là hiện thân phẫn nộ của đức Đại Thế Chí Bồ Tát, còn gọi là Đại Lực Kim Cương Thủ.
Tu pháp Kim Cương Thủ Bồ Tát có thể tích lũy vô lượng vô biên công đức, đầy đủ đại oai lực, hàng phục được tất cả thiên ma ngoại đạo, tiêu trừ tất cả các tai nạn: địa, thuỷ, hoả, phong, không... Viên mãn hết thảy chỗ mong cầu. Đến khi mạng chung sẽ được Đức Kim Cương Thủ và hết thảy Kim Cương Bộ tiếp dẫn hộ trì vãng sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc, hiện thân từ cảnh Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà du hý  khắp các cõi làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Bấm vào đây để tải file PDF

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,027,441
Số người trực tuyến: