Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Bạch Độ Phật Mẫu | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Nghi quỹ tu trì giản lược Đức Bản tôn Bạch Độ Phật Mẫu

3370
23/03/2016 - 21:43
Đức Bạch Độ Phật Mẫu là sự thị hiện tâm từ bi của Đức Phật Quán Thế Âm. Nhân vì Đức Đại Bi Quán Thế Âm thấy vô lượng chúng sinh chìm trong biển luân hồi sinh tử đau khổ, phiền não mà không biết hồi đầu thị ngạn. Ngài động lòng từ bi rơi hai giọt nước mắt. Giọt nước mắt bên phải hoá hiện thành Đức Lục Độ Phật Mẫu, giọt nước mắt bên trái hiện thân thành Đức Bạch Độ Phật Mẫu tăng trưởng năng lực công đức cứu độ chúng sinh.

ĐỨC TARA NHƯ Ý LUÂN BẠCH  ĐỘ PHẬT MẪU

Chủng tử tự:  TAM
Tâm chân ngôn: OM TARE TUTTARE TURE MAMA AHYU PUNYE DZANYA PUSHTSUM KURUYE SOHA/
Đức Bạch Độ Phật Mẫu có một mặt, hai tay, thân sắc trắng như trăng thu, đầu đội thiên kim bảo quan, tiêu biểu cho Ngũ Phật, Ngũ Trí; tóc Ngài màu đen chia làm ba lọn, trên đỉnh đầu có búi tóc. Tay phải trong thế Thí nguyện ấn, tay trái đặt trên đầu gối trong thế ấn Thí vô úy nêu biểu Tam Bảo gia trì cứu khổ sáu đạo luân hồi. Bảy mắt tiêu biểu sự quán chiếu khổ não của mười phương vô lượng chư Phật cùng khắp hư không mà không hề chướng ngại. Do vậy, Đức Bạch Độ Mẫu có thể quán sát khắp sáu đạo chúng sinh và khiến họ được giải thoát. Ngài khoác thiên y ngũ sắc an tọa trong tư thế Kim Cương trên nguyệt luân, hoa sen sắc trắng. Một đầu là biểu trưng cho sự thông đạt Pháp tính, tay trái là biểu trưng của trí tuệ, tay phải là biểu trưng của thân phúc báo, màu trắng là tự tính vô nhiễm không bị phiền não ngăn che.
Tu trì pháp Bạch Độ Mẫu có khả năng diệt trừ tất cả bệnh tật, tai ương, hỏa kiếp, tăng trưởng phúc đức, kéo dài thọ mạng, tiêu trừ được chướng nạn ma quỷ và gốc rễ của luân hồi đau khổ và viên mãn mọi sở cầu.
 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Bấm vào đây để tải file PDF

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,027,482
Số người trực tuyến: